Tieslietu ministrijā pavadīta rosīga Ēnu diena
Jau divpadsmito gadu Tieslietu ministrija aktīvi iesaistās Ēnu dienā, sniedzot iespēju skolēniem tikties ar sev interesējošas jomas speciālistiem un vērot viņu ikdienas darbu. Šodien skolēni ielūkojās savas iecerētās nākotnes profesijas pārstāvju pienākumos, uzdevumos un izaicinājumos. Tieslietu ministrijā viesojās 19 jaunieši, kuri savas studijas un darba gaitas nolēmuši saistīt ar jurisprudenci, tieslietu nozari vai sabiedriskajām attiecībām. „Man ir patiess prieks un gandarījums par jauniešu ieguvumu šajā dienā – plašākas zināšanas par darbu valsts pārvaldē un tiesās”, par savām ēnām gandarīts ir tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Tieslietu ministra darbam sekoja septiņas ēnas: Justīne Dzintare, Sindija Celma, Matīss Ziedonis, Viktorija Antone, Sindija Pīlāga, Ričards Lejas-Krūmiņš un Kristofers Kalniņš-Liberis. Savukārt valsts sekretāram Raivim Kronbergam šodien sekoja četras ēnas no Olaines 1.vidusskolas: Raitis Ivanovs, Renāte Barane, Annija Imanta un Artūrs Pumpurs. Jaunieši tika iepazīstināti ar Tieslietu ministrijas vēsturi un ikdienu, kā arī piedalījās zvērināta notāra palīga svinīgā solījuma nodošanas ceremonijā. Tāpat ēnotāji apmeklēja Augstāko tiesu un tikās ar tās priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Jaunieši apmeklēja arī Administratīvo rajona tiesu, kur viņi piedalījās videokonferencē un tiesas procesa izspēlē ar Tiesu administrāciju. “Šodien bija ļoti interesanti piedalīties tiesas procesa izspēlē, tā bija ļoti vērtīga pieredze, jo tagad saprotu, kā “darbojas” videokonferences tiesā, kad visiem dalībniekiem tiesas sēdes laikā nav jābūt vienā telpā,” par šodien piedzīvoto stāsta Kristofers. “Es guvu daudz vairāk, nekā biju iedomājies,” Ēnu dienas noslēgumā atzina Matīss. Tāpat ēnas šodien sekoja Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktorei, sabiedrisko attiecību speciālistei un preses sekretārei, kas atraktīvā un interesantā veidā iepazīstināja skolēnus ar saviem pienākumiem. Visiem jauniešiem ir kopīgs secinājums – Tieslietu ministrijā pavadītā diena bija ļoti interesanta! Ēnu dienas foto: http://ieej.lv/8LHnu   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas preses sekretāre Tālrunis: 67036861 E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv