Tieslietu ministrijā pavadīta rosīga Ēnu diena
Jau vienpadsmito gadu Tieslietu ministrija aktīvi iesaistās Ēnu dienā, sniedzot iespēju skolēniem tikties ar sev interesējošas jomas speciālistiem un vērot viņu ikdienas darbu. Šodien skolēni ielūkojās savas iecerētās nākotnes profesijas pienākumos, uzdevumos un izaicinājumos. Tieslietu ministrijā viesojās 18 jaunieši, kuri savas studijas un darba gaitas nolēmuši saistīt ar jurisprudenci, tieslietām vai sabiedriskajām attiecībām. No tiem trīs skolēni ēnoja tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču. „Man ir patiess prieks un gandarījums par jauniešu ieguvumu šajā dienā – plašākas zināšanas par darbu valsts pārvaldē un tiesās”, par savām ēnām gandarīts ir tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Tieslietu ministra darbam sekoja trīs ēnas: Beāte Grugule un Valters Sniedzītis no Valmieras Valsts ģimnāzijas, Paula Ābele no Ādažu Brīvās Valdorfa skolas. Iepazīstoties ar mūsdienu prasībām atbilstošu digitālo risinājumu ieviešanu tiesu darbā, „ēnas” kopā ar tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču un valsts sekretāru Raivi Kronbergu piedalījās videokonferencē ar Daugavpils tiesas tiesnešu un darbinieku „ēnām”. Jauniešiem bija iespēja iepazīt arī Tieslietu ministrijas vēsturi, darba specifiku un apskatīt telpas. Tāpat jauniešiem bija iespēja apmeklēt Augstāko tiesu un tikties ar tās priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, kā arī klātienē vērot restoto metāla nožogojumu demontēšanu Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā. Visiem jauniešiem ir kopīgs secinājums – Tieslietu ministrijā pavadītā diena bija ļoti interesanta! Ēnu dienas foto: http://ejuz.lv/20m     Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas preses sekretāre Tālrunis: 67036861 E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv