Informācija presei
Tieslietu ministrija piedalās seminārā par kavēto maksājumu novēršanas direktīvu
Šodien, 20.maijā, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs teiks atklāšanas runu informatīvās kampaņas par kavēto maksājumu novēršanas direktīvu seminārā, ko organizē Eiropas Komisija. Seminārs tiek organizēts uzņēmējiem, lai viņi labāk apzinātos direktīvas (2011/7/EU) nozīmi, kas ir vērsta uz kavētu maksājumu novēršanu, nosakot konkrētu regulējumu uz darījumu apmaksas veikšanas termiņiem noteiktos līgumu veidos un kavējumu procentu režīmu. Kā uzsver R.Kronbergs: „Jebkurš komersants, jo īpaši krīzes laikā novērtēja, cik ļoti laicīgu rēķinu apmaksa padara komercdarbību stabilu. Stabili ienākumi ļauj prognozēt un rēķināties ar tālāko rīcību komersanta darbībā. Šīs direktīvas galvenais mērķis ir novērst kavētus maksājumus pirkuma, piegādes un pakalpojumu līgumos, gan divu komersantu savstarpējās attiecībās, gan arī pirkuma, piegādes un pakalpojumu līgumos, kur samaksas pienākums gulstas uz publisko sektoru.” Tieslietu ministrijas Civiltiesību departaments nodrošināja minētās direktīvas ieviešanu, līdz ar ko seminārā Civiltiesību departamenta direktore D.Palčevska sniegs informāciju par izmaiņām Latvijas likumdošanā saistībā ar minētās direktīvas ieviešanu.   Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036729 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv