Informācija presei
Tieslietu ministrija piedāvā e-risinājumus darījumos ar nekustamo īpašumu
Otrdien, 8.novembrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas konceptuālajā ziņojumā  "Par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem" piedāvātos priekšlikumus, kas neparedz obligātā notariālā akta formu darījumos ar nekustamo īpašumu, bet gan piedāvā sabiedrībai un valsts iestādēm ērtus risinājumus e-vidē. Darba grupas vadītājs, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs uzsver: “Esam secinājuši, ka straujajā e-vides attīstības laikmetā ir nepieciešams rast tādus risinājumus krāpšanas apkarošanai darījumos ar nekustamo īpašumu, kas būtu efektīvi, vienkārši pielietojami un mazinātu birokrātisko slogu.” Ziņojumā Tieslietu ministrija piedāvā šādus risinājumus: Noteikt nostiprinājuma lūguma elektronisku iesniegšanu zemesgrāmatā ar notāra starpniecību, izmantojot zemesgrāmatas tiešsaistes iespējas. Minētais risinājums izslēgs nostiprinājuma lūgumu drukātās versijas viltošanas iespējas un novērsīs praktiski visas situācijas,  kurās tiek ierosināti kriminālprocesi par krāpnieciskiem darījumiem ar nekustamo īpašumu. Nodrošināt tiešsaistē starp pašvaldību un zemesgrāmatu pašvaldības pirmpirkuma tiesības un atļauju iegūt īpašumā zemi. Šāds risinājums ievērojami samazinās birokrātiskās procedūras, kas jāveic darījumu dalībniekiem. Papildu informācija: Atbilstoši Valdības rīcības plānam, ar tieslietu ministra Dzintara Rasnača 2015. gada 29. septembra rīkojumu tika izveidota starpinstitūciju darba grupa, lai vispusīgi un pilnvērtīgi izvērtētu ieguvumus un riskus iespējai ieviest obligātā notariālā akta formu darījumos ar nekustamo īpašumu. Darba grupas sastāvā tika iekļauti pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas LANĪDA, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Augstākās tiesas Civillietu departamenta, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Zvērinātu notāru padomes, Finanšu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Komercbanku asociācijas, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Ekonomikas ministrijas un Nacionālās nekustamo īpašumu attīstītāju alianses. Papildus dalībai minētajā darba grupā tika pieaicināti arī pārstāvji no Ģenerālprokuratūras, Valsts zemes dienesta, biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija", Latvijas Darba devēju konfederācijas, Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas, Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra", valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta.  Ar ziņojuma projektu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.   Ksenija Vītola Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036861; E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv