Tieslietu ministrija plāno atvieglot uzturlīdzekļu saņemšanu
Tieslietu ministra Dzintara Rasnača uzdevumā ministrija ir izstrādājusi jaunu kārtības projektu, kas atvieglos uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda bez tiesas un tiesu izpildītāja starpniecības. Piedāvātais risinājums vairāk nekā trīs reizes saīsinātu minimālo uzturlīdzekļu izmaksas sākuma laiku – aptuveni no 9 mēnešiem šobrīd līdz 3 mēnešiem pēc izmaiņu ieviešanas, tādējādi efektīvāk īstenojot bērnu tiesības. Vienlaikus tiks samazināts administratīvais slogs uzturlīdzekļu pieprasītājam, kā arī tiesu noslogojums, neizskatot lietas, kurās nepastāv strīds pēc būtības. Vienlaikus Tieslietu ministrija norāda, ka piedāvātais risinājums neliedz personai tiesības vērsties tiesā, ja pastāv strīds par aprūpi vai uzturlīdzekļu apmēru, kā arī gadījumos, ja persona vēlēsies piedzīt uzturlīdzekļus lielākā apmērā, nekā noteicis Ministru kabinets. Tieslietu ministrija jau tuvākajā laikā ar izstrādāto risinājumu ir paredzējusi iepazīstināt Ministru kabinetu un Saeimu. Turpinot darbu pie uzturlīdzekļu regulējuma pilnveidošanas, Tieslietu ministrijā šobrīd tiek vērtēta arī iespēja paplašināt uzturlīdzekļu saņēmēju loku – tos paredzot arī bērnam pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, ja viņš turpina iegūt izglītību mācību iestādē. Minētā priekšlikuma ieviešanas iespējas lielā mērā ir atkarīgas no pieejamā finansējuma, tāpēc šobrīd tiek apzināta minētā priekšlikuma ietekme uz valsts budžetu.   Papildu informācija: Ieviešot jauno atviegloto uzturlīdzekļu saņemšanas kārtību, persona, kura vēlas saņemt uzturlīdzekļus Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā, varēs tos pieprasīt, vēršoties Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā. Šobrīd uzturlīdzekļu saņemšanas process ir ilgs un saistīts ar ievērojamu administratīvo slogu uzturlīdzekļu pieprasītājam. Lai piedzītu uzturlīdzekļus personai, jāvēršas ar prasību tiesā. Pēc tiesas sprieduma saņemšanas jālūdz tiesa izsniegt izpildrakstu. Izpildraksts jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. Tikai tad, kad zvērināts tiesu izpildītājs, apzinot parādnieka mantas un ienākumu stāvokli, konstatējis, ka piedziņa nav iespējama, Uzturlīdzekļu fonda administrācija, pamatojoties uz tiesu izpildītāja atzinumu, lemj par uzturlīdzekļu izmaksu no valsts budžeta līdzekļiem.   Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.