Tieslietu ministrija rīkojas krāpšanas risku novēršanai darījumos ar nekustamajiem īpašumiem
Lai mazinātu iespējamos riskus saistībā ar prettiesisku nekustamo īpašumu atsavināšanu, Tieslietu ministrijā īsteno rīcības plānu, novēršot tos gadījumus, kad zemesgrāmatu un notariāta sistēma tiek izmantota negodprātīgiem un prettiesiskiem mērķiem. Iestāžu sadarbība. Tieslietu ministrija ir organizējusi visu iesaistīto institūciju – Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, Latvijas Zvērinātu notāru padomes un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu pārstāvju tikšanos, kurā izvērtēti riski un apspriesti risinājumi, lai iespējami ātri identificētu potenciāli aizdomīgus darījumus un novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi. Arī turpmāk plānots šādas tikšanās organizēt regulāri, lai nodrošinātu, ka iesaistītajām amatpersonām ir pieejama aktuālā informācija par aizdomīgo darījumu risku pazīmēm. Vienotas vadlīnijas aizdomīgu darījumu atpazīšanai. Tieslietu ministrija ir sagatavojusi vadlīnijas zemesgrāmatu tiesnešiem, aicinot pievērst pastiprinātu uzmanību šaubīgiem darījumiem. Arī attiecībā uz zvērinātiem notāriem tiks izstrādātas vadlīnijas krāpšanas risku novērtēšanai. Tāpat tiks informētas arī bāriņtiesas, kuru kompetencē ietilpst darījumu apliecināšana. Obligāta notariālā akta forma. Notariāla akta veidā taisīts darījuma dokuments (līgums) ievērojami paaugstina nekustamo īpašumu darījumu drošību un stiprina pušu interešu aizsardzību. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu notāru padomi strādā pie nekustamo īpašumu darījumu jomas sakārtošanas, tajā skaitā apsverot obligātas notariālā akta formas ieviešanas iespējas atsavināšanas darījumos. Turklāt, jau kopš 2015.gada 1.maija zvērināts notārs kā klienta likumiskais pilnvarnieks var nodrošināt elektronisku tiesību nostiprināšanu, ja tās pamatā ir notariālais akts. Zvērināts notārs gādā par nostiprinājumu, izmantojot Notāru informācijas sistēmu, kas savienota ar Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu. Tādējādi zvērināta notāra klientiem nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā kļuvusi drošāka, ātrāka, ērtāka un izdevīgāka. Plašāk var iepazīties Notāru padomes mājaslapā. Privātie testamenti. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu notāru padomi izvērtēs privāto testamentu turpmākā regulējuma reformas nepieciešamību. Sabiedrības informēšana. Šobrīd informācija par mantojuma atklāšanos ikvienam ir pieejama Latvijas Vēstneša portālā www.vestnesis.lv. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu notāru padomi strādā pie ērtāku un pārskatāmāku rīku izveides informācijas iegūšanai.   Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv