Informācija presei
Tieslietu ministrija rosina ieviest valsts vienotu jurista kvalifikācijas eksāmenu
Šodien, 10. novembrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu, kurā piedāvāts ieviest valsts vienotu jurista kvalifikācijas eksāmenu, kā arī sakārtot juridisko profesiju klasifikāciju, tādējādi sekmējot juridiskās izglītības kvalitātes paaugstināšanos. Tieslietu ministrija piedāvā ieviest valsts vienotu jurista kvalifikācijas eksāmenu visās Latvijas augstskolās, kas būtu obligāti jākārto profesionālās maģistra studiju programmas noslēgumā. Savukārt lai varētu ieviest eksāmenu, vispirms būtu jāsakārto juridisko profesiju klasifikators un profesiju standarts. Šobrīd Latvijā iespējams iegūt gan jurista, gan juriskonsulta profesiju. Atšķirības šo profesiju standartā ir nenozīmīgas un arī darba devēju vidū nav skaidrības par abu profesiju savstarpēju nošķiršanu, līdz ar to Tieslietu ministrija piedāvā atteikties no juriskonsulta profesijas. Pašreiz katra augstskola pēc saviem ieskatiem vērtē studentu teorētiskās zināšanas un prasmes, lai piešķirtu valsts atzītu augstākās izglītības diplomu ar jurista vai juriskonsulta kvalifikāciju. Darba tirgū viņi visi startē ar vienādiem valsts atzītiem diplomiem, tomēr daļai tiesību zinātņu studiju programmu absolventu zināšanas un prasmes jurisprudencē ir salīdzinoši vājas. Valsts vienotais jurista kvalifikācijas eksāmens varētu paaugstināt juridiskās izglītības kvalitāti. Tā ieviešana nozīmētu, ka diploma ieguvējs patiešām atbilst vienotam un samērā augstam jurista profesionālās kvalitātes standartam. Eksāmens nebūtu jākārto juristiem, kas jau ir ieguvuši jurista kvalifikāciju atbilstoši pašreizējai kārtībai. Tāpat tiem, kas jau ieguvuši juriskonsulta diplomu, šie diplomi arī turpmāk tiks uzskatīti par derīgiem izglītību apliecinošiem dokumentiem. Ar informatīvo ziņojumu “Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu” var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas preses sekretāre Tālrunis: 67036861 E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv