Informācija presei Jaunumi
1

Tieslietu ministrija iesniegusi Saeimas Juridiskajai komisijai ierosinājumu grozījumiem Krimināllikumā, lai pilnveidotu tiesisko regulējumu, novēršot politisko partiju nelikumīgu finansēšanu. Priekšlikumi paredz samazināt nelikumīgā finansējuma slieksni, no kura iestājas kriminālatbildība, proti, no liela apmēra (50 minimālās mēnešalgas) uz ievērojamu apmēru (10 minimālās mēnešalgas). Izmaiņas izskaustu negodprātīga finansējuma saņemšanu politiskajām partijām.

Tieslietu ministrija, izvērtējot pastāvīgajā Krimināllikuma darba grupā diskutēto, norāda, ka šobrīd Krimināllikumā noteiktais nelikumīgā finansējuma slieksnis, no kura iestājas kriminālatbildība, ir par augstu, lai personas tiktu sauktas pie kriminālatbildības par politisko partiju nelikumīgu finansēšanu. Turklāt, nereti vairākas personas atsevišķi iemaksā naudas summas, nesasniedzot noteikto apmēru, un kontrolējošajai iestādei ir grūti pierādāms, ka minētās personas ir darbojušās grupā ar vienotu nodomu.

Ierosinātie grozījumi atbalstīti Tieslietu ministrijas pastāvīgajā Krimināllikuma darba grupā.