Informācija presei
Tieslietu ministrija sabiedriskai apspriešanai nodod jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”
Otrdien, 30. aprīlī, Tieslietu ministrija sabiedriskai apspriešanai nodod jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”, kas izstrādāts ar mērķi uzlabot kadastrālās vērtēšanas metodiku, nodrošinot sabiedrību ar kvalitatīvu, taisnīgu un atbilstoši nekustamā īpašuma tirgus informācijai noteiktu kadastrālo vērtību visiem nekustamajiem īpašumiem. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsver, ka uzlabotā metodika nodrošinās objektīvu kadastrālās vērtības aprēķināšanu katram īpašumam – iedzīvotājiem ir jāsaprot sava īpašuma reālā vērtība un valstij jāapzinās nekustamo īpašumu kopējā ekonomiskā vērtība. Ko tas nozīmē? Taisnīga novērtēšanas sistēma, kurā tiek ņemts vērā ēkas celtniecības gads, tās tips, lietošanas veids un atrašanās vieta. Godīga pieeja daudzdzīvokļu māju apbūves zemēm, vērtēšanā izdalot standartplatību (zeme zem mājas un tai piegulošā funkcionāli nepieciešamā zeme) un pārējo platību, ko izmanto arī citu māju iedzīvotāji un kuru turpmāk vērtēs kā zaļo zonu Īpaši aktuāli tas ir piespiedu nomas gadījumos, atzīst ministrs. “Jauno uzlaboto kadastrālās vērtēšanas metodiku drīkst ieviest tikai tad, ja valdību veidojošās partijas vienojas par nekustamā īpašuma nodokļa sistēmas reformu – valstij ir jābūt pieejamai objektīvai informācijai par kadastrālo vērtību, bet tas nedrīkst nesamērīgi paaugstināt nodokļa slogu ikviena iedzīvotāja primārajam mājoklim,” uzsver J.Bordāns. Rakstisku viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu līdz 2019.gada 14.maijam iespējams sūtīt uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv.  
  • Prezentācija par jauno kadaratrālās vērtēšanas metodiku pieejama ŠEIT!
  • Ministru kabineta noteikumu projekta "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” diskusiju dokumenti pieejami ŠEIT!
  • Infografika par jauno metodiku pieejama ŠEIT!