Informācija presei
Tieslietu ministrijā 9. – 13.februārī Eiropas Savienības finansētā projekta „EU Approximation in the Trade and Single Market Policies – TRIM MNE” ietvaros stažēsies Melnkalnes Republikas Eiropas Integrācijas sekretariāta pārstāve Lela Bjelobrkovica (Lela Bjelobrkovic). Stažēšanās mērķis ir papildināt zināšanas un izpratni par harmonizācijas procesu Eiropas Savienības tiesiskuma, brīvības un drošības jomā un izaicinājumiem, ar kuriem nākas sastapties iestāšanās procesa Eiropas Savienībā laikā un pēc iestāšanās. Stažēšanās laikā tiks sniegta plašāka izpratne par Latvijas pieredzi prioritāšu noteikšanā un starpministriju koordināciju tiesiskuma, brīvības un drošības jomā, kā arī tiesiskajiem aspektiem attiecībā uz personu pārvietošanos un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Melnkalnes Republikas Eiropas Integrācijas sekretariāta pārstāve stažēšanās laikā tiksies ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci stratēģijas jautājumos Ingu Skujiņu un pārstāvjiem no Eiropas lietu koordinācijas departamenta un Civiltiesību departamenta, kā arī pārstāvjiem no Iekšlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta. Latvijai ir svarīgi atbalstīt jaunas un mazas Eiropas valsts centienus iestāties Eiropas Savienībā, kā to darīja citas valstis attiecībā uz Latviju. Daloties mūsu pieredzē, Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests dos pozitīvu ieguldījumu Melnkalnes Republikas virzībā uz Eiropas Savienību.