1

Piektdien, 9. februārī, Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departaments Rīgas pilsētas tiesas tiesnešiem un tiesnešu palīgiem piedāvāja noklausīties lekciju par konfiskācijas un restitūcijas izpildes problemātiku starptautiskās dimensijas lietās.

Lekcija, kuru nolasīja Starptautiskās sadarbības departamenta vecākā juriste Jūlija Muraru-Kļučica notika Rīgas pilsētas tiesā, analizējot Latvijas tiesu praksi krimināltiesiskās sadarbības lietās, kas skar ārvalsts un Eiropas Savienības dalībvalstu pieņemto nolēmumu, ar kuru noteikta naudas līdzekļu konfiskācija vai restitūcija, atzīšanu un izpildīšanu Latvijā. 

Lekcijā tika minēts starptautiskais, Eiropas Savienības un nacionālais tiesiskais regulējums, kas ietver nosacījumus par konfiskācijas vai restitūcijas izpildi starptautiskās sadarbības ietvaros.  Uzmanība tika vērsta konfiskācijas veidiem starptautiskās sadarbības lietās, ārvalsts spriedumu atzīšanas un izpildīšanas kārtībai Latvijā, Tieslietu ministrijas un tiesas kompetencei lūgumu par konfiskācijas/restitūcijas izpildes izvērtēšanā un lēmumu pieņemšanā. Atsevišķi tika minēts par starptautiskas sadarbības lietu dažādu raksturu, piemēram, tika paskaidrota atšķirība starp vienvirziena starptautiskās konfiskācijas vai restitūcijas izpildes lietām un sadarbības konfiskācijas lietām paralēlajos dubultprocesos ar dubultarestiem (lietas, kad to pašu naudas līdzekļu konfiskācija noteikta gan Latvijas ierosinātajā kriminālprocesā, gan ārvalstī vai Eiropas Savienības dalībvalstī  esošajā kriminālprocesā).

Atsevišķi tika pievērsta uzmanība Latvijā konfiscēto naudas līdzekļu sadales procesam, kura ietvaros svarīga nozīme ir Latvijas kompetento iestāžu sadarbībai.