Informācija presei
Tieslietu ministrija turpina darbu pie tiesu teritoriālās reformas īstenošanas
Piektdien, 28. oktobrī, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Irēna Kucina un Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš Ventspils tiesā tikās ar Kurzemes tiesu apgabala tiesu priekšsēdētājiem, zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem, virsprokuroriem un policijas pārstāvjiem, lai informētu par tiesu teritoriālo reformu un sasniedzamajiem mērķiem.                                                                            Sanāksmē arī no tiesu priekšsēdētāju puses tika atzīts, ka tiesu darbības teritoriju reforma ir būtisks instruments tiesu efektivitātes paaugstināšanai. Tiesu reformas īstenošana un ieviešana sekmē tiesiskas, kvalitatīvas un sabiedrības vajadzībām atbilstošas tiesu sistēmas darbību. Tiesu reforma paredz, ka viena tiesu apgabala ietvaros tiek apvienotas vairāku tiesu teritorijas, juridiski izveidojot vienu lielāku tiesu. Savukārt šīs jaunās teritorijas ietvaros turpina darboties līdzšinējās tiesas kā jaunās apvienotās tiesas struktūras,  nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesniegt dokumentus jebkurā no tiesas atrašanās vietām pēc personas izvēles.  Novērtējot līdz šim veiktās reformas ietekmi, secināms, ka tiesu namu reformas ietvaros tiek novērsta nevienmērīga tiesu noslodze, kā arī nodrošināta tiesnešu specializācija un nejaušības princips lietu sadalē. Tiek veicināta tiesu prakses vienveidība un palielinās izskatīto lietu skaits. Vienlaikus tiesu darbības teritoriju apvienošana ļauj optimizēt tiesas rīcībā esošos resursus un tiesvedības procesos plašāk izmantot arī videokonferences, kas būtiski atvieglo tiesu pieejamību iedzīvotājiem. 2016. gada 7. oktobrī tiesu priekšsēdētāju un zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku sanāksmē tika panākta vienošanās par  reģionālo vizīšu nepieciešamību, lai īstenotu tiesu teritoriālās reformas tālākos posmus. Minētās reformas ietvaros, šādas reģionālās vizītes paredzēts organizēt arī citos tiesu apgabalos.  Papildu informācija: 2015. gadā veikta Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas, Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizācija. 2016. gada 1. februārī – veikta četru rajona (pilsētu) tiesu reorganizācija Latgales tiesu apgabalā.    Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036861; E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv