Informācija presei
Piektdien, 9.novembrī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un Latvijas Republikas Tieslietu ministrija (TM) biedrības padomes sēdes ietvaros svinīgi parakstīs sadarbības vienošanos, kas paredzēs uzņēmējdarbības tiesisko pamatu stiprināšanu. Vienošanās līgumu LTRK vārdā parakstīs biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, TM – ministrs Jānis Bordāns. Līdz šim LTRK un TM ir veiksmīgi sadarbojusies, kā rezultātā ir identificēti abu pušu prioritārie sadarbības virzieni: reiderisma problemātikas risināšana, šķīrējtiesu regulējuma pilnveide, mediācija un komercstrīdu izskatīšanas ātruma uzlabošana tiesās. Vienošanās par sadarbību turpmāk būs kā institucionāls pamats, kas nostiprinās esošo sadarbību un būs par pamatu kopīgam darbam nākotnē arī citās jomās. Līdz ar vienošanās noslēgšanu tiks atrunāta kārtība, kādā LTRK pārstāvji tiek nominēti dalībai TM veidotajās darba grupās, konsultatīvajās padomēs un citās koleģiālās institūcijās, sniedz atzinumus un praktiķu viedokļus par ministrijas izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem u.c. jautājumiem. LTRK un TM vienojas arī par sadarbību kopīgu semināru, diskusiju un konferenču organizēšanu, kas attiecas uz uzņēmējdarbības vides pilnveidi. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns LTRK padomes locekļus informēs par tieslietu sistēmā iecerētajām reformām un ministrijas darbības aktualitātēm. Svinīgais vienošanās parakstīšanas pasākums notiks LTRK namā š.g. 9.novembrī, plkst. 13:00 Papildu informācijai: Sabiedrisko attiecību dienests Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera T. + 371 67830825 M.: + 371 26469946 LTRK_info@chamber.lv www.chamber.lv