Informācija presei
Tieslietu ministrija un Notāru padome aktīvi strādā pie uzlabojumiem nekustamo īpašumu reģistrēšanā
Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu notāru padomi gatavo priekšlikumus nekustamo īpašumu darījumu jomas sakārtošanai, tajā skaitā apsverot obligātas notariālā akta formas ieviešanas iespējas atsavināšanas darījumos. Notariālā akta plašāka izmantošana stiprinātu pušu interešu aizsardzību un paaugstinātu darījumu drošību.
Kā norāda tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs: “Liberāls regulējums ir labākais līdzeklis tirgus attīstībai, bet tajā pašā laikā pietiekami neierobežo iespējamo risku, kas saistīts ar negodprātīgu attieksmi pret likumu. Ir jāatrod saprātīgs līdzsvars starp personu brīvību un darījumu vides tiesisko drošību, kas ir visas sabiedrības interesēs. Šobrīd norit aktīvs darbs pie nekustamo īpašumu jomas sakārtošanas, lai nodrošinātu caurskatāmu un tiesisku darījumu procesu un tajā nenotiktu krāpnieciskas darbības.”
 “Atšķirībā no lielākās daļas Eiropas valstu, tai skaitā Lietuvas un Igaunijas, Latvijā nekustamā īpašuma darījumus var slēgt privāti bez valsts amatpersonu klātbūtnes. Kā liecina arī nesenā pieredze, kad organizētai grupai izdevās izkrāpt mantotu īpašumu Rīgā, likumā noteiktā kārtība nenovērš iespēju Zemesgrāmatā reģistrēt darījumu, izmantojot viltotus dokumentus.  Ir jāmaina darījumu reģistrācijas process, par obligātu padarot notāra iesaisti dokumentu sagatavošanā un digitālā īpašuma tiesību nostiprināšanā”, uzskata Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektore Vija Piziča. Notariāla akta veidā taisīts darījuma dokuments (līgums) ievērojami palielina standartus nekustamo īpašumu darījumu drošībai, ņemot vērā gan tā noslēgšanai izvirzītās prasības, gan zvērināta notāra lomu darījuma dalībnieku gribas noskaidrošanā un izskaidrošanā. Kopš 2015.gada 1.maija likums ļauj zvērinātam notāram kā klienta likumiskajam pilnvarniekam nodrošināt elektronisku tiesību nostiprināšanu, ja tās pamatā ir notariālais akts. Zvērināts notārs gādā par nostiprinājumu, izmantojot Notāru informācijas sistēmu, kas savienota ar Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu. Tādējādi zvērināta notāra klientiem nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā kļuvusi drošāka, ātrāka, ērtāka un izdevīgāka. Plašāk var iepazīties Notāru padomes mājaslapā. Šobrīd Latvijā nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumus vairāk nekā 90% gadījumu personas izvēlas taisīt privātā kārtībā, tādejādi atsakoties no tām priekšrocībām, ko sniedz notariālais akts gan attiecībā uz darījuma drošību, gan ērtībām. Tāpēc būtiski ir sakārtot savas īpašuma tiesības. Uzņemoties atbildību pār savu īpašumu un savlaicīgi nostiprinot īpašuma tiesības, iespējams izvairīties no nepatīkamiem starpgadījumiem. Tieslietu ministrija atgādina, ka, lai sakārtotu savas īpašuma tiesības, zemesgrāmatu nodaļā iesniedzams nostiprinājuma lūgums, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus. Jāatzīmē, ka no 2014.gada 1.jūlija spēkā ir regulējums, kas paredz paaugstinātu valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, ja nostiprinājuma lūgums netiek iesniegts savlaicīgi, tas ir, ja nostiprinājuma lūgums iesniegts vēlāk kā sešus mēnešus no darījuma noslēgšanas. Nostiprinājuma lūgumu sastāda, kā arī nepieciešamības gadījumā, skaidrojumu par tam pievienojamiem dokumentiem, sniedz zvērināts notārs vai bāriņtiesa. Ar detalizētāku informāciju var iepazīties valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas mājas lapā.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv   Vija Piziča Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektore Tālrunis: 67 218 959, 29 104 242 E-pasts: Vija.Pizica@latvijasnotars.lv