Informācija presei
Tieslietu ministrija uzņem Bosnijas un Hercegovinas valsts pārvaldes pārstāvju delegāciju
Latvijā no 16. līdz 20. oktobrim viesojas Bosnijas un Hercegovinas valsts pārvaldes pārstāvju delegācija, kuras sastāvā bija vairāki pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Ekonomiskās plānošanas ministrijas, Finanšu ministrijas un valdības ģenerālsekretariāta.   Vizītes ietvaros delegācija viesojās Tieslietu ministrijā, kur tikās ar Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktori Agnesi Rācenu - Krūmiņu, lai dalītos stratēģiskās izstrādes jautājumos. Savukārt Nozaru politikas departamenta direktore Olgu Zeile dalījās pieredzē par politikas plānošanas procesiem. Vizītes laikā delegācija apmeklēja arī Latvijas Republikas Saeimu, Latvijas Republikas Ministru kabinetu, Pārresoru koordinācijas centru, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kontroli, lai saņemtu labas prakses piemērus stratēģiskā plānošanā un stratēģijas īstenošanā, kas ļauj labāk noteikt prioritāros darbības virzienus un mērķtiecīgi plānot resursus dažādu valsts pārvaldes iestāžu funkciju ietvaros.   Mācību vizīte noritēja projekta “Stratēģiskās plānošanas un politikas veidošanas kapacitātes stiprināšana – II fāze” ietvaros. Projekta mērķis ir turpināt attīstīt funkcionējošu un ilgtspējīgu stratēģiskās plānošanas sistēmu, kas attiecas uz budžeta plānošanu un pierādījumos balstītas politikas veidošanu.