Tieslietu ministrija uzņem Jordānijas Hašimītu Karalistes tieslietu sistēmas delegāciju
Latvijā no 16. līdz 18. maijam viesojās Jordānijas Hašimītu Karalistes tieslietu sistēmas delegācija, kuras sastāvā bija vairāki pārstāvji no Jordānijas Tieslietu ministrijas, kā piemēram, Ģenerālsekretāra vietnieks finanšu un administratīvajos jautājumos, Iekšējās kontroles nodaļas vadītājs, Cilvēkresursu attīstības departamenta vadītājs, Plānošanas un attīstības departamenta vadītājs. Tāpat delegācijas sastāvā bija Ammānas pirmās instances tiesas administratīvais direktors, Tieslietu padomes priekšsēdētāja biroja vadītājs, Jordānijas Tieslietu institūta Izglītības programmu attīstības departamenta vadītājs. Vizītes ietvaros delegācija viesojās Tieslietu ministrijā, kur tikās ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos Irēnu Kucinu, lai runātu Tieslietu ministrijas vietu un lomu tieslietu sistēmā un tiesu darbības efektivitātes nodrošināšanā. Vizītes laikā delegācija apmeklēja arī Tiesu administrāciju, Latvijas Tiesnešu mācību centru, Ģenerālprokuratūru, Augstāko tiesu, Rīgas apgabaltiesu un Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namu, vēloties uzzināt Latvijas pieredzi un saņemt labas prakses piemērus dažādos jautājumos, tajā skaitā par tiesu varas un tiesu administrācijas kapacitātes stiprināšanu, tiesnešu apmācībām un citiem ar tieslietām saistītiem jautājumiem. Minētā vizīte tika īstenota Eiropas Savienības finansēta projekta “Atbalsts tieslietu sektoram Jordānijā” (Support to the Justice sector reform in Jordan) ietvaros.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv