Informācija presei

Trešdien, 28. oktobrī, Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas lietu departaments bija aicinājis ciemos skolotāju palīgus - čigānus (romus). Tikšanās laikā tika apspriesti un analizēti projekta „Skolotāju palīgu - čigānu (romu) nodrošināšana izglītības iestādēs” īstenošanas laikā iegūtie rezultāti un to ietekme uz čigānu (romu) integrāciju izglītības jomā. Pasākuma dalībnieki pozitīvi novērtēja skolotāja palīgu-čigānu (romu) darba sasniegtos rezultātus un ieguldījumu čigānu (romu) integrācijā izglītības un sociālajā jomā, vienojoties par nepieciešamību šo praksi turpināt. Izglītības iestāžu pārstāvji apliecināja skolotāja palīga nozīmīgo lomu darbā pirmskolu un sākumskolu iekļaujošās grupās, kurās kopā ar citu tautību bērniem mācās arī čigānu (romu) bērni. Kā atzina tikšanās dalībnieki, projekts veicinājis čigānu (romu) bērnu iekļaušanos jaunā sociālā vidē un nepieciešamo zināšanu un sociālo prasmju veidošanos. Panākta čigānu (romu) vecāku aktīva iesaistīšanās klases un skolas dzīvē un lēmumu pieņemšanā, veicināta čigānu (romu) skolēnu zināšanu un prasmju attīstība pirmsskolā tādā līmenī, lai viņi varētu veiksmīgi apgūt valsts mācību programmas paredzētās prasības 1. Klasē. Turklāt projekts arī nodrošinājis starpkultūru dialogu starp čigānu (romu) un citu tautību bērniem un mazinājis negatīvos stereotipus par čigānu (romu) kopienu. Uz tikšanos bija pulcējušies biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs”, Vilpulkas sākumskolas, Viļakas pamatskolas, Upesgrīvas speciālās sākumskolas, Sabiles vidusskolas, Lādezera pamatskolas, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas pārstāvji, kā arī vispār izglītības iestādēs strādājošie skolotāji palīgi čigāni (romi). 2009. gadā nevalstiskā organizācija „Izglītības iniciatīvu centrs” īsteno valsts programmas „Čigāni (romi) Latvijā” 2007. – 2009. gadam projektu „Skolotāju palīgu  - čigānu (romu) nodrošināšana izglītības iestādēs”, kuru mērķis ir radīt iespējas čigānu (romu) bērniem paaugstināt izglītības līmeni, attīstot iekļaujošās izglītības principu pielietošanu vispārējās izglītības sistēmā. Šis projekts paredz nodrošināt sešu skolotāju palīgu čigānu (romu) praktizēšanās iekļaujošas klasēs/grupās, konsultācijas šiem skolotāju palīgiem darba vietās, sasniegto rezultātu un ietekmes analīzi. Tieslietu ministrija ir atbildīga par valsts programmas „Čigāni (romi) Latvijā” 2007. – 2009. gadam īstenošanu. Programma paredz izstrādāt programmu skolotāju palīgu  – čigānu (romu) profesionālajai sagatavošanai un sekmēt šo skolotāju palīgu čigānu (romu) ieviešanu pirmskolas izglītības iestādēs. Kopumā 2008./2009. mācību gadā Valsts programmas „Čigāni (romi) Latvijā” 2007. – 2009. gadam ietvaros astoņi čigānu (romu) tautības skolotāju palīgi uzsāka darbu Latvijas pirmsskolas un pamatizglītības iestāžu iekļaujošajās klasēs, kurās kopā ar citu tautību bērniem mācās arī čigānu (romu) bērni: Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē „Buratino”, Vilpulkas sākumskolā, Lādezera pamatskolā bērnudārzu grupā, Sabiles pamatskolā, Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē, Upesgrīvas speciāla internātskolā un Baumaņu Kārļa Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādē.