Informācija presei

2009. gada sākumā par Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) padotības iestādi kļuvusi valsts aģentūra „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” (turpmāk – TTC).
Lēmumu par TTC nodošanu TM padotībā valdība pieņēma 2008. gada 28.oktobrī valdība. Līdz tam TTC bija Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestāde.
TTC trīs galvenie darbības virzieni ir Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju dokumentācijas tulkošana, NATO dokumentācijas tulkošana, kā arī Latvijas tiesību aktu tulkošana Eiropas Savienības valstu valodās.
Iepriekš tikšanās laikā tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš un TTC direktors Māris Baltiņš atzina, ka nepieciešams izvērtēt aģentūras iespējamo sadarbību ar citām TM padotības iestādēm – Tiesu administrāciju, VSIA „Latvijas Vēstnesis”, VAS „Tiesu namu aģentūra”. Tāpat ir jāanalizē, vai būtu nepieciešams atsevišķs likums, kas noteiktu vienotas terminoloģijas izstrādi un lietošanu. Šobrīd šo jautājumu regulē tikai Valsts valodas likuma 22. pants.
Plašāku informāciju par TTC funkcijām un darbu var atrast internetā – www.ttc.lv.


Jana Saulīte
TM Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja
Tālr. 67036712; 26150155
e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv