Informācija presei
Tieslietu ministrijas 2018. gada budžeta prioritātes – tiesnešu atalgojums, reģistru modernizēšana un valsts valodas stiprināšana
  Otrdien, 10. oktobrī, Ministru kabinets apstiprināja valsts budžeta likumprojektu 2018. gadam, tādējādi atbalstot arī Tieslietu ministrijas (TM) izstrādāto budžeta projektu tieslietu nozarē 2018. gadam.  Plānots, ka TM budžets 2018. gadā pieaugs līdz 230,4 milj. eiro, kas ir par 7 milj. eiro vairāk nekā 2017. gadā.
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzīmē: “Nākamā gada budžetā būtiskāko palielinājumu TM paredzējusi tiesnešu atalgojumam. Tiesnešu atalgojuma palielināšanai sperts pirmais solis – paaugstinot esošo tiesnešu atalgojumu līdz pat 20%, tādējādi nodrošinot amata statusam, funkcijām un atbildībai atbilstošu atlīdzību.”
  Kopumā prioritārajiem TM pasākumiem tiks novirzīti 5,2 milj. eiro, no kuriem daļu līdzekļu plānots veltīt Uzņēmuma reģistru Publisko reģistru modernizēšanai, lai atvieglotu un vienkāršotu iedzīvotājiem dokumentu iesniegšanu Uzņēmuma reģistrā. Papildus TM un Valsts valodas centrs (VVC) nākamajā gadā turpinās aktīvi strādāt pie valsts valodas lietojuma uzraudzības stiprināšanas, veicinot VVC sabiedrisko palīgu aktīvu iesaisti un iedzīvotāju konsultēšanu, lai samazinātu valsts valodas lietojuma pārkāpumu skaitu. Turklāt VVC izstrādās lietotni, kas ļaus ikvienam iedzīvotājam ziņot par iespējamiem Valsts valodas likuma pārkāpumiem, tādējādi veicinot sabiedrības līdzdalību valsts valodas aizsardzībā. Lai stiprinātu un sekmētu valsts valodas uzraudzību, tiek plānots arī paaugstināt VVC inspektoru atalgojumu par 20%. 2018. gadā Valsts probācijas dienesta (VPD) darbinieku atalgojums tiks palielināts aptuveni par 15%, lai novērstu regulāru kadru mainību un personāla noturības problēmas, kā arī, lai stiprinātu uzraudzību VPD klientiem sabiedriskā darba izpildē, jo VPD darbinieki nodrošina un rūpējas, lai kriminālnoziedzinieki neapdraudētu Latvijas valsts iedzīvotāju dzīvību, dzimumneaizskaramību, veselību un īpašumu. Būtisks palielinājums tiek plānots arī uzturlīdzekļu izmaksā. No 2018. gada līdz 2020. gadam pakāpeniski pieaugs no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas izmaksāto valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs bērniem un pilngadīgām personām, kas turpina iegūt izglītību Latvijas Republikā (LR):
  • 2018. gadā paredzēts, ka bērnam līdz 7 gadu vecumam tie būs 98,90 eiro ik mēnesi, bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gadu vecuma sasniegšanai, ja tiek iegūta izglītība LR – 118,25 eiro ik mēnesi;
  • 2019. gadā bērnam līdz 7 gadu vecumam – 103,20 eiro ik mēnesi, bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gadu vecuma sasniegšanai, ja tiek iegūta izglītība LR – 122,55 eiro ik mēnesi;
  • 2020. gadā bērnam līdz 7 gadu vecumam – 107,50 eiro ik mēnesi, bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gadu vecuma sasniegšanai, ja tiek iegūta izglītība LR – 129 eiro ik mēnesi.
2018. gadā TM turpinās arī līdzekļu ieguldīšanu tiesu darbībā – nodrošinot fizisko apsardzi, uzstādot novērošanas kameras, metāla detektorus tiesās, lai uzlabotu tiesu darba organizāciju un pastiprinātu drošību tiesu iestādēs. Līdz ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu 2018. gada maijā nākamā gada budžetā paredzēti līdzekļi pasākumiem, kas sekmēs efektīvāku fizisko personu datu aizsardzības pamatprincipu ieviešanu nacionālajā līmenī. 2018. gada budžeta likumprojekts vēl jāskata Saeimā.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv