Informācija presei Jaunumi
ukyjmtn

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments 2023. gadā reģistrējis tautības ierakstu maiņu  94 cilvēkiem, kas ir nedaudz mazāk nekā gadu iepriekš (2022. gadā 125 gadījumi). Savukārt vārdu vai uzvārdu mainījušo skaits 2023. gadā ir nedaudz palielinājies, salīdzinot ar 2022. gadu, Dzimtsarakstu departamentā 2023. gadā pieņemti 2067 lēmumi par  vārda vai uzvārda maiņu (2022. gadā 1977 gadījumi).

No 2023.gadā pieņemtajiem lēmumiem par vārda vai uzvārda maiņu 237 lēmumi pieņemti par vārda maiņu, 1721 lēmums par uzvārda maiņu, bet 109 lēmumi par vārda un uzvārda vienlaicīgu maiņu. Vārda maiņu 2023. gadā personas visbiežāk vēlējušās veikt, kā iemeslu norādot, ka vārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā. Savukārt, uzvārdu visbiežāk personas mainījušas, lai atgūtu savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, iegūtu savas dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā vai iegūtu vai pievienotu sava laulātā uzvārdu.

 Norādāms, ka atsevišķi tiek fiksēti gadījumi, kad persona pēc laulībām pieņem vai pievieno laulātā uzvārdu. Saskaņā ar Dzimtasarakstu departamenta rīcībā esošo informāciju, 2023. gadā vismaz 2700 gadījumos personas izvēlējušās pēc laulībām pieņemt vai pievienot laulātā uzvārdu. Vienlaikus, jāņem vērā tas, ka daļa laulāto izvēlas uzreiz pēc laulības noslēgšanas nemainīt uzvārdu, bet dara to vēlāk – Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma noteiktajā kārtībā. 2023. gadā 492 personas izvēlējušās mainīt uzvārdu, norādot, ka vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu.

No Dzimtsarakstu departamenta reģistrētajiem datiem izriet, ka visvairāk personas atteikušās no krievu tautības ieraksta pasē, mainot to uz tautības ierakstu, kas ir citām personām dzimtā. 31 persona mainīja tautības ierakstu uz “latvietis” vai “latviete”, 10 personas mainīja tautību uz ukrainis, vēl personas mainījušas tautības ierakstus uz ebrejs, polis, armēnis, lietuvietis, lībietis (līvs), krievs, vācietis.

Tieslietu ministrijas apkopotā informācija par aizvadīto gadu liecina, ka samazinājies noslēgto laulību skaits 2023.gadā 10 662 laulības (2022. gadā 12 113 laulības). Tāpat pērn samazinājies mirušo personu skaits – 27 175  (2022. gadā – 30 312), kā arī dzimušo personu skaits – 14 326 (2022. gadā – 15 921).

2023. gadā jaundzimušajiem tika reģistrēti neparasti vārdi, piemēram: Artemīda, Dakota, Neve, Talla, Vlasta, Lavi, Miesassargs, Vests, Mills, Ville, Kairo, Rubins. Tāpat jaundzimušajiem ir doti divi vārdi: Arabella Vētra, Anna Ziema, Bronza Evelīna, Pērkons Pēteris, Varis Vītis,  Konrāds Lācis.

 

efe
wwcwsq
vwqvc
wfcwqc