Tieslietu ministrijas komentārs saistībā ar akadēmisko darbu pirkšanu
Ņemot vērā diskusijas sociālajos tīklos un informāciju publiskajā telpā saistībā ar akadēmisko darbu pirkšanu, Tieslietu ministrija sniedz savu viedokli šajā jautājumā. Saskaņā ar normatīvo regulējumu Latvijā, uzņēmums var veikt pētījumu par kādu jautājumu, saņemot par to samaksu. Vērtējot situāciju no civiltiesību viedokļa, darījumi, kas saistīti ar akadēmisko darbu pārdošanu (ja puses apzinās to tālāko izmantošanas mērķi) var tikt uzskatīti par spēkā neesošiem. Atbilstoši Civillikumam darbības, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, nav spēkā. Tāpat arī pirkuma līguma priekšmets var būt tikai tādas lietas, ko ir atļauts un iespējams atsavināt (nav iespējams atsavināt autora personiskās tiesības). Studentu mācību procesā tapušo akadēmisko vai studiju darbu izvērtēšana ir mācību procesa sastāvdaļa. Līdz ar to šo darbu izvērtējums ir mācībspēku pārziņā, jo tieši atbilstošu studentu zināšanu pārbaudes laikā - gan darba rakstīšanas procesā, gan to aizstāvēšanā, - svarīgi ir konstatēt plaģiātus. Ņemot vērā minēto, mācību procesa kontrole (studentu zināšanu un akadēmisko darbu pārbaude) un ētisko apsvērumu ievērošana ir būtiskākais šajā gadījumā.