Tieslietu ministrijas pārstāves OECD darba grupās Laila Medina, Baiba Lielkalne un Dina Spūle saņems Ministru kabineta Atzinības rakstus!
Otrdien, 2.augustā, Ministru kabinets atbalstīja rīkojumu piešķirt Ministru kabineta Atzinības rakstu Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniecei tiesību politikas jautājumos Lailai Medinai, Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītājai Baibai Lielkalnei un Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta juriskonsultei Dinai Spūlei. Atzinības raksti tiks pasniegti par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD). Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs uzsver: “Tieslietu ministrija ir atbildīgā institūcija par Latvijas interešu pārstāvēšanu OECD Pretkukuļošanas darba grupā, tāpēc esam patiesi gandarīti par izdarīto darbu un pateicīgi Tieslietu ministrijas kolēģiem par viņu ieguldījumu, kas sniedza Latvijai iespēju iestāties OECD.” Līgums par Latvijas pievienošanos OECD tika parakstīts 2016. gada 2. jūnijā, Parīzē. Papildu informācija: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) ir 1961. gadā dibināta starpvaldību organizācija, kas apvieno 34 attīstītākās pasaules valstis, tai skaitā arī 21 ES dalībvalsti. OECD savu misiju definē kā demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanas veicināšanu, kā arī valstu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstības sekmēšanu globalizācijas kontekstā. Plašāka informācija par OECD pieejama ŠEIT.