Informācija presei
Tieslietu ministrijas pārstāvji dalās pieredzē par Latvijas prezidentūru
No 2018.gada 2.decembra līdz 2018.gada 5.decembrim Tieslietu ministrijas Projektu departamenta direktors Agris Batalauskis un Eiropas lietu departamenta direktore Vineta Krutko devās komandējumā uz Horvātiju, lai dalīties ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas labo praksi attiecībā uz Tieslietu ministrijas gatavību, kā arī darba grupu vadīšanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomes laikā (turpmāk – Latvijas prezidentūra). Vizītes ietvaros Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas delegācija ar Horvātijas Tieslietu ministrijas pārstāvjiem dalījās pieredzē saistībā ar organizatoriskajām un strukturālajām izmaiņām uz Latvijas prezidentūras laiku. Pieredze tika sniegta par Tieslietu ministrijas vadītajām sanāksmēm un darba grupām Latvijas prezidentūras laikā, kā arī secinājumiem, atziņām un priekšlikumiem no Latvijas pārstāvju puses par labāku Horvātijas Tieslietu ministrijas gatavību savai prezidentūrai. Notika arī sanāksme Zadaras tiesā, lai iepazīstinātu Tieslietu ministrijas delegāciju ar aktualitātēm tiesās. Jānorāda, ka 2018. gada 13. jūnijā Horvātijā Latvijas Republikas Tieslietu ministrija un Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija parakstīja saprašanās memorandu par divpusējo sadarbību tieslietu jomā starp Latvijas un Horvātijas Tieslietu ministrijām, saskaņā ar kuru Latvijai ir jāsedz Latvijas pārstāvju ceļa un dzīvošanas izmaksas pieredzes apmaiņas braucienam uz Horvātiju.