Informācija presei
Tieslietu ministrijas pārstāvji dodas uz reģioniem, lai informētu par mediāciju un tiktos ar tiesnešiem un tiesu darbiniekiem
Šā gada 27.augustā Tieslietu ministrijas pārstāvji devās uz Vidzemes apgabaltiesu, Valmierā, kur tikās ar tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, lai izstāstītu aktualitātes saistībā ar tiesu efektivizāciju. Tāpat eksperti apmācīja tiesnešus un tiesu darbiniekus darbam ar ārvalstu dokumentu izsniegšanu. Valmieras kultūras centrā notika tikšanās ar pašvaldības pāstāvjiem, lai informētu par mediācijas procesu un sniegtu informāciju, kā kļūt par mediatoru. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina tiesnešus informēja par tiesu palātu likvidāciju, tiesu sistēmas reformu, kuras laikā paredzēts pārskatīt tiesu darbības teritorijas, grozījumiem Civilprocesa likumā, kas stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī. Tāpat I.Kucina informēja par to, ka 2013.gada 31.decembrī noslēgusies Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” īstenošana. Minētā projekta ietvaros visas Latvijas tiesas un 12 ieslodzījuma vietas tika aprīkotas ar videokonferenču un skaņas ieraksta iekārtām. Sanāksmes laikā tika apspriestas arī privātpersonu sūdzības par tiesnešu darbu, proti, kādi ir galvenie iemesli, par ko saņemtas sūdzības. Tikšanās laikā Tiesu administrācijas pārstāvji informēja par gaidāmajām izmaiņām Tiesu informatīvajā sistēmā. Savukārt Valmieras kultūras centrā notika tikšanās ar pašvaldības pāstāvjiem, lai informētu par mediācijas procesu un sniegtu informāciju, kā kļūt par mediatoru. Šādas vizītes plānotas arī 29.augustā Daugavpilī, 4.septembrī - Jelgavā un 12.septembrī – Liepājā. Pēc tam apmācības plānotas arī Rīgas tiesās strādājošajiem.