Tieslietu ministrijas pārstāvji piedalās Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās Plenārsēdē
2014.gada 19.-21.novembrī Tieslietu ministrijas pārstāvji ­– valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumus Irēna Kucina un Tiesiskās sadarbības departamenta Tiesu sadarbības nodaļas juriskonsulte Vineta Krutko piedalās Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās Plenārsēdē Romā, Itālijā. Rītdien, 21.novembrī, I.Kucina sniegs Plenārsēdes dalībniekiem ieskatu par Latvijas Prezidentūras prioritātēm krimināltiesību jomā un vispārēju informāciju par galvenajiem Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās Plenārsēdē, kas notiks Rīgā, 2015.gada 28.-30.jūnijā, izskatāmajiem jautājumiem, kā arī prezentēs video „Welcome Video: Latvian Presidency of the Council of the EU”. Jānorāda, ka Rīgas Plenārsēdē tiks diskutēts ar notiesāto personu nodošanu soda izciešanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī tiks sniegs ieskats praktiskā Eiropas aizsardzības rīkojuma piemērošanā.       Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv