Informācija presei Jaunumi
vdb vda

Šonedēļ, no 22. maija līdz 24. maijam, Tieslietu ministrijas pārstāvji piedalās Norvēģijas grantu programmas četrpadsmitajā Sadarbības komitejas sanāksmē, kurā tiek diskutēts par programmas “Korekcijas dienesti” projekta “Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" progresu.

Norvēģijas grantu perioda 2014-2021 ietvaros Tieslietu ministrija darbojas kā programmas apsaimniekotājs, savukārt Ieslodzījuma vietu pārvalde kā projekta īstenotājs. Iestādes attīstījušas ciešu sadarbību ar Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorātu, kā arī Romerike cietumu un Norvēģijas Korekcijas dienestu akadēmiju. Norvēģijas partneru korekcijas dienestu pārstāvju sniegtā pieredze un prasmes palīdz Latvijas pusei īstenot projekta mērķus, nodrošinot Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku mācību metodikas pilnveidi un pieredzes apmaiņas iespējas. Tāpat Latvijas puse smeļas zināšanas par Mācību centra būvniecību Olainē, tās tehniskajiem un IT risinājumiem.

Šogad un 2024. gada pirmajā trimestrī norisināsies intensīvākie jaunā Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra būvniecības darbi un plānots, ka 2024. gadā jaunajā centrā notiks pilnvērtīgs apmācību process.