Informācija presei
Rīt, 21. septembrī Tieslietu ministrijas pārstāvji tiksies ar Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta (UNIDROIT) prezidentu Alberto Maconi (Alberto Mazzoni), bijušo ģenerālsekretāra vietnieku Martinu Stanfordu (Martin Stanford) un ģenerālsekretāru Andželo Estrellu – Fariju (Angelo Estrella-Faria). Tikšanās laikā ir plānots pārrunāt šobrīd aktuālos jautājumus UNIDROIT ietvaros, kā arī Latvijas iesaisti to virzībā. UNIDROIT pārstāvju vizītes mērķis Latvijā ir dalība Tieslietu ministrijas organizētajā starptautiskajā konferencē „Komerclikumam - 10”. Latvija par pilntiesīgu UNIDROIT dalībvalsti kļuva 2006. gada 1. janvārī. Savukārt, darbam UNIDROIT Vadības padomē laika posmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim tika ievēlēta Latvijas pārstāve – tieslietu ministra padomniece Baiba Broka. Pārstāvība Vadības padomē valstīm ir īpaši nozīmīga ar to, ka tā sniedz iespēju ietekmēt UNIDROIT darba programmas sastādīšanu un īstenošanu. UNIDROIT nodarbojas ar atbilstošu risinājumu meklēšanu privāttiesību harmonizēšanai un koordinēšanai starptautiskā mērogā, lai pakāpeniski, izstrādājot tiesību aktus un nesaistošus instrumentus, sekmētu virzību uz privāttiesību normu unifikāciju, būtiski atvieglojot pārrobežu komercdarbību. Šobrīd UNIDROIT plānoto pasākumu vidū ir principu un noteikumu izstrāde vērtspapīru tirgus veicināšanai, starptautiska instrumenta izstrāde par starpbanku darījumu līgumtiesību jautājumiem, kā arī pastāv iecere izstrādāt noteikumus par valsts īpašumtiesībām uz jaunatklātiem kultūras objektiem. Šā gada 29. novembrī Romā, Itālijā ir paredzēta gada nozīmīgākā sanāksme UNIDROIT ietvaros, proti, Dalībvalstu Ģenerālās asamblejas 71. sesija, kad tiks apstiprināts gan organizācijas budžets, gan arī pārskatīti organizācijas realizētie projekti un apstiprinātas nākamā gada prioritātes. Papildu informācija: Sigita Vasiļjeva Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 28303346 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas