Tieslietu ministrijas skaidrojums par apbūves tiesību un brīvprātīgā dalītā īpašuma pastāvēšanu pēc 01.01.2017.
Ņemot vērā lielo sabiedrības interesi un saņemtos jautājumus par apbūves tiesību būtību un piemērošanas īpatnībām, kā arī par brīvprātīgā dalītā īpašuma turpmāku pastāvēšanu, Tieslietu ministrija ir sagatavojusi skaidrojumu par minēto tematu, lai veicinātu vienveidīgu tiesību normu interpretāciju apbūves tiesības institūta piemērošanā. INFORMĀCIJA PAR APBŪVES TIESĪBAS INSTITŪTU