Informācija presei
Tieslietu ministrijas skaidrojums par komandējumu nodrošināšanas izmaksām
Šodien plašsaziņu līdzekļos izskanējusī informācija par Tieslietu ministrijas (TM) izmaksām komandējumu nodrošināšanā ir neprecīza. Par komandējumu rīkošanu TM izsludinātā atklātā konkursa rezultātā tika noslēgtas vispārējās vienošanās ar pieciem pretendentiem - SIA „Averoja”, SIA „Ceļojumu birojs „Express travel”, „FTB Latvia – AS Estravel filiāle Latvijā”, SIA „Transporta aģentūra Irbe LNK”, SIA „Transport business service”, kuri atbilda izvirzītajām prasībām. Vispārējā vienošanās sevī neiekļauj konkrētas pakalpojumu summas. Vispārējās vienošanās pamatprincipa būtība ir, ka visas piecas firmas savstarpēji konkurē par katru konkrētu komandējumu atsevišķi. Konkrētā komandējuma nodrošināšanu īsteno tā firma, kura ir piedāvājusi viszemāko cenu. Vispārējā vienošanās par komandējumu nodrošināšanu tika noslēgta uz 48 mēnešiem jeb četriem gadiem. Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, TM darbinieka kļūdainu aprēķinu dēļ, tika norādīts  pārāk liels paredzamās iepirkuma maksimālās summas apmērs. Šajā gadā  TM komandējumu izmaksas ir plānotas  200 tūkstošu latu gadā. Līdzīgā apmērā komandējumu izmaksas ir plānotas arī 2014.gadā. Saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā 2015.gadā ir paredzētas lielākas komandējumu izmaksas līdz 400 tūkstošiem latu, savukārt sākot ar 2016. gadu paredzēts komandējumu izmaksu samazinājums zem 200 tūkstošiem latu gadā. Tādējādi četru gadu laikā plānotās izmaksas nepārsniegs 1 miljonu latu apmērā. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: Sigita.Vasiljeva@tm.gov.lv