Tieslietu ministrijas vadība apmeklē Aglonas svētkus
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, valsts sekretārs Raivis Kronbergs, valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina un Nozaru politikas departamenta direktore Jekaterina Macuka apmeklēja Aglonu, lai piedalītos Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku galvenajā misē. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzinīgi vērtē svētku norisi un atzīmē: "Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki un svētku galvenā Svētā Mise ik gadu parāda, ka Latvijas kristieši ir vienoti un valsts sadarbība ar baznīcu ir teicamā līmenī. Ar to mēs Latvijā esam unikāli, ja salīdzinām mūsu kristiešu tradīcijas ar tradīcijām citās valstīs. Kristīgo konfesiju kopība redzama ne tikai valsts svētku ekumēniskajos dievkalpojumos, bet arī ik gadu Aglonā." Šogad Aglonas svētki notiek laikā no 11. līdz 15. augustam un noslēgsies 15. augustā plkst. 19.00 ar Vakara Svēto Misi pie Dievmātes altāra. Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki ir gada lielākie katoļu svētki, kas Aglonā – starptautiskas nozīmes svētvietā Latvijā – pulcē tūkstošiem katoļu un citu konfesiju ticīgo gan no Latvijas, gan citām valstīm.  Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki ir atzīti par valsts nozīmes pasākumu, kā rīkošanai valdība kopš 2006. gada katru gadu piešķir līdzekļus un nodrošina to norisi. Tieslietu ministrija pārzina un uztur valsts un reliģisko organizāciju attiecības un ir atbildīga par valsts politikas īstenošanu reliģisko lietu jomā, kā arī nodrošina valsts politikas izstrādi, koordināciju un īstenošanu reliģijas lietās Latvijā. Plašāka informācija par pasākumiem Aglonas svētku laikā pieejama svētku programmā.     Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E - pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv