Informācija presei
Tieslietu ministrijas vadība piedalās biroja „VARUL” 20. gadadienai veltītajā konferencē
Tieslietu ministre Baiba Broka un Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs laika posmā no 2014. gada 15. maija līdz 16. maijam dosies vizītē uz Tallinu (Igaunija), kur plānots piedalīties advokātu biroja „VARUL” 20. gadadienai veltītajā konferencē “Tiesības un ekonomika mainīgajā pasaulē”. Konferences mērķis ir pārspriest likumdošanas ietekmi uz ekonomiskajiem procesiem. Savukārt tieslietu ministre B. Broka ir aicināta uzstāties par situāciju Latvijā, proti, par to, kādi uzlabojumi ir bijuši likumdošanā un kādas iniciatīvas ir plānotas saistībā ar uzņēmējdarbības vides sakārtošanu. Savā runā viņa plāno uzsvērt to, ka tieslietu nozare mūsdienās ir fundamentāls regulators ekonomikas un uzņēmējdarbības vides organizēšanai, tieslietu un ekonomikas jomas dimensijas kļūst arvien vairāk saistītas, tādēļ arī tieslietu nozarē tiek izvirzīti un īstenoti mērķi, kas veicina ekonomikas izaugsmi un komercdarbības vides stabilitāti. Kā norāda B.Broka: „Tieslietu ministrijas pēdējās piecgades izvirzītie mērķi bijuši vērsti uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un atsevišķu regulējumu sakārtošanu, uzlabojot tiesu sistēmas efektivitāti, aktualizējot šķīrējtiesu reģistru, pilnveidojot šķīrējtiesu likumprojektu, maksātnespējas procesu, kā arī izstrādājot mediācijas likumprojektu”. Konferencē piedalīsies un atklāšanas runu teiks Igaunijas premjerministrs Adruss Ansips.   Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036729 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv