Informācija presei
Tieslietu ministrijas vadītā darba grupa sagatavojusi priekšlikumus krāpšanas apkarošanai nekustamo īpašumu darījumos
Ceturtdien, 8.septembrī, Tieslietu ministrijas vadītā starpinstitucionālā darba grupa, kura, atbilstoši Valdības rīcības plānam, tika izveidota, lai izvērtētu ieguvumus un riskus iespējai ieviest obligātā notariālā akta formu darījumos ar nekustamo īpašumu, ir sagatavojusi priekšlikumus informatīvā ziņojuma projektam, kuru paredzēts iesniegt valdībā. Darba grupas vadītājs, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs uzsver: “Esam secinājuši, ka straujajā e-vides attīstības laikmetā ir nepieciešams rast tādus risinājumus krāpšanas apkarošanai darījumos ar nekustamo īpašumu, kas mūsdienu laikmetā būtu vienkārši pielietojami un mazinātu birokrātisko slogu. Turklāt, jau šobrīd gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji darījumos ar nekustamajiem īpašumiem var izmantot notariālā akta formu, ja tiem nav iespēju vai vēlmes algot juristu”. Lai risinātu minēto uzdevumu, šobrīd notiek intensīvs darbs pie informatīvā ziņojuma projekta "Par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem" izstrādes, kurā tiks iekļauti visu darba grupas locekļu un iesaistīto institūciju viedokļi un argumenti, kā arī priekšlikumi, kas neparedz obligātā notariālā akta formu darījumos ar nekustamo īpašumu. Proti, darba grupa neatbalstīja obligātuma ieviešanu, bet vienojās par šādiem risinājumiem:
  1. Noteikt nostiprinājuma lūguma elektronisku iesniegšanu zemesgrāmatā ar notāra starpniecību, izmantojot zemesgrāmatas tiešsaistes iespējas. Tas izslēgs nostiprinājuma lūgumu drukātās versijas viltošanas iespējas un novērsīs praktiski visas situācijas,  kurās tiek ierosināti kriminālprocesi par krāpnieciskiem darījumiem ar nekustamo īpašumu.
  2. Valsts nodevas piesaistīšana tikai kadastrālajai vērtībai. Minētais risinājums pilnībā izslēgs darījumā iesaistīto pušu vēlmi manipulēt ar darījuma summu, lai ietaupītu uz valsts nodevas rēķina. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra noteikšanas politiku atbilstoši kompetencei paredzēts izskatīt Finanšu ministrijas darba grupā, kurā līdzdarbosies gan Ekonomikas ministrija, gan Tieslietu ministrija.
  3. Pašvaldības pirmpirkuma tiesību un atļaujas iegūt īpašumā zemi nodrošināšana tiešsaistē starp zemesgrāmatu un attiecīgo pašvaldību. Minētais risinājums ievērojami samazinās birokrātiskās procedūras, kas jāveic darījumu dalībniekiem.
2016.gada 8.septembrī notika pēdējā darba grupas sēde. Informatīvo ziņojumu "Par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem" paredzēts izsludināt valsts sekretāru sanāksmē, lai saskaņotu ar atbildīgajām institūcijām. Papildu informācija: Darba grupas sastāvā tika iekļauti pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Latvijas  Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas LANĪDA, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Augstākās tiesas Civillietu departamenta, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Zvērinātu notāru padomes, Finanšu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Komercbanku asociācijas, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Ekonomikas ministrijas, Nacionālās nekustamo īpašumu attīstītāju alianses un Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi". Papildus dalībai minētajā darba grupā tika pieaicināti arī pārstāvji no Ģenerālprokuratūras, Valsts zemes dienesta, Biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija", Latvijas Darba devēju konfederācijas, Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas, Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" un valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi".   Ksenija Vītola Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036861, E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv