Informācija presei
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Maķedonijā informē par Twinning projekta rezultātiem
Pirmdien, 30. oktobrī, Maķedonijā, Skopjē norisinājās Eiropas Savienības finansētā Twinning projekta "Tiesiskuma stiprināšana" (turpmāk – Projekts) noslēguma pasākums, kurā Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs informēja par Projekta rezultātiem. Projekta mērķis bija atbalstīt Maķedonijas tieslietu nozares institūciju tiesiskuma konsolidāciju, stiprinot institūciju kapacitāti un saskaņojot nacionālos tiesību aktus ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) acquis un galvenajiem Eiropas Padomes cilvēktiesību instrumentiem. Projektu īstenoja Latvijas Republikas Tieslietu ministrija un Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija, sadarbojoties ar Maķedonijas (turpmāk – Saņēmējvalsts) Tieslietu ministriju, Eiropas Cilvēktiesību tiesas pārstāvniecības biroju Maķedonijā un Tiesnešu un prokuroru mācību centru.    Projekta ietvaros notika darbs pie Maķedonijas Tieslietu ministrijas kapacitātes stiprināšanas, lai nodrošinātu pirms/pēc ES pievienošanās procesa funkciju izpildi, kā arī izstrādāt tiesību aktu piekļuves IT risinājumus; attiecīgās tieslietu nozares darbinieku zināšanu un kapacitātes uzlabošana par ES acquis un citiem starptautiskiem standartiem tieslietās, veicinot to transponēšanu valsts tiesību aktos; zināšanu un spēju uzlabošana attiecīgās tieslietu nozares dalībniekiem par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas tiesībām, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildes sistēmu stiprināšana. Noslēguma pasākumā uzstājās arī Nikolā Bertolini, (Nicola Bertolini), Eiropas delegācijas Saņēmējvalstī sadarbības vadītājs; Bilens Saliji (Bilen Saliji), Saņēmējvalsts Tieslietu ministrs; Kristians Turkaljs (Kristian Turkalj), Horvātijas Tieslietu ministrijas valsts sekretārs. Projektu 100% apmērā finansēja Eiropas Savienība. Kopējais projekta budžets bija 1 000 000 EUR. Projekts tika īstenots 22 mēnešus un 12 dienas – no 2015. gada 20. decembra līdz 2017. gada 31. oktobrim.   Papildu informācija: Latvijas Republikas Tieslietu ministrija kopā ar Maķedonijas Finanšu ministrijas Centrālo finanšu un līgumslēgšanas departamentu un Eiropas Savienības delegāciju Maķedonijā 2015. gada 13. novembrī parakstīja līgumu par Mērķsadarbības Twinning projekta „Tiesiskuma stiprināšana” (Strengthening the Rule of Law) MK 11 IB JH 03 (turpmāk – Projekts) īstenošanu. Twinning projektu pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, piesaistot ES dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm un, šo projektu galvenais mērķis – efektīvas acquis communautaire ieviešanas nodrošināšana, veicinot likumdošanas sakārtošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu.   Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv