Tieslietu ministrs aicina atbildīgās amatpersonas pievērst pastiprinātu uzmanību viltus trauksmes paziņojumiem tiesās
Saistībā ar viltus paziņojumiem par sprādzienbīstamiem priekšmetiem tiesu ēkās tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir nosūtījis vēstuli Valsts policijas priekšniekam Intam Ķuzim un iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam, aicinot abas amatpersonas pievērst pastiprinātu uzmanību šāda veida nodarījumu problemātikai – veikt izmeklēšanu, noskaidrot vainīgās personas un saukt tās pie atbildības. Soda neizbēgamība atturētu likumpārkāpēju un citas personas no tādām pat darbībām arī nākotnē, soda piemērošanas mērķi uzsver tieslietu ministrs. J.Bordāns vērš atbildīgo amatpersonu uzmanību, ka arvien biežāk tiek saņemti viltus trauksmes paziņojumi par tiesu ēkās ievietotiem sprādzienbīstamiem priekšmetiem. Pērn saņemti seši paziņojumi par trauksmēm Rīgas tiesās, šogad pirmajos desmit mēnešos – jau 14 (Rīgā un Daugavpilī). Saņemot šādu paziņojumu, no tiesas ēkas tiek evakuēti visi cilvēki – tiesneši, tiesas darbinieki, tiesas apmeklētāji un lietās iesaistītas personas. Trauksmes rezultātā tiesas sēdes tiek pārtrauktas vai tās tiek noņemtas no izskatīšanas. Tieslietu ministrs uzsver: šādu viltus paziņojumu dēļ tiek kavēts tiesu darbs un apdraudēta procesuālā efektivitāte, kas ir viens no tiesību uz taisnīgu tiesu elementiem. Tādējādi tiek nodarīts ievērojams kaitējums valsts un sabiedrības interesēm, kā arī zaudējumi, piemēram, lieciniekiem un ekspertiem attiecībā uz ceļa izdevumiem, Valsts policijai – attiecībā uz konvoja izdevumiem. Visos gadījumos ir ierosināts kriminālprocess un Tiesu administrācija ir iesniegusi kompensācijas pieteikumus. Tikai piecos gadījumos, kuros šogad trauksmes notikušas Daugavpilī, Valsts policija ir atzinusi Tiesu administrāciju par cietušo kriminālprocesā, vienā no tiem ir pieņemts lēmums par krimināllietas nodošanu tiesai un vienā ir bijis notiesājošs spriedums. Savā vēstulē J.Bordāns pauž neizpratni, kāpēc izmeklēšanas procesā nenotiek sadarbība ar attiecīgajām tiesām. Kaut vai ņemot vērā to, cik bieži ir notikuši viltus trauksmes paziņojumi vienā no Rīgas tiesām, tās darbinieki ir ievērojuši atsevišķas sakarības starp incidentu dienās nozīmētajām lietām, kuras trauksmes dēļ tiek pārceltas vai noņemtas no izskatīšanas. Tiesu vadība ir gatava sadarboties ar izmeklētājiem, lai sekmētu vainīgo personu noskaidrošanu un šādu gadījumu novēršanu, uzsver tieslietu ministrs. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns aicina sniegt informāciju, vai 2018. un 2019. gadā tiesās notikušo viltus trauksmju gadījumos tiek veiktas nepieciešamās izmeklēšanas darbības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.