Informācija presei
Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš šīs dienas Ministru kabineta sēdes dienaskārtībā aicināja iekļaut ziņojumu par banku darbību regulējoša likuma izstrādi krīzes situācijai, ar mērķi maksimāli samazināt to personu skaitu, kuras var zaudēt tiesības uz vienīgo mājokli, jo objektīvu, no sevis neatkarīgu iemeslu dēļ šobrīd nespēj norēķināties ar kredītiestādi. Kā objektīvi iemesli uzskatāmi algas samazgāšana, darba zaudēšana sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu vai uzņēmuma likvidācija. Ministru kabineta sēdē izskanēja viedoklis, ka šāds lēmums būtu jāpieņem jaunajai valdībai, tomēr tieslietu ministrs pauda pārliecību, ka šis jautājums jārisina iespējami ātri, jo grūtībās nonāk arvien vairāk kredītņēmēju, tādēļ tika nolemts jautājumu iekļaut nākamajā Ministru kabineta sēdē. Tieslietu ministrija uzskata, ka tiesības uz šādu tiesisko aizsardzību būtu fiziskām personām, kurām konkrētajā nekustamajā īpašumā ir deklarētā pastāvīgā dzīvesvieta un kuras aizņēmumu ņēmušas vienīgā dzīvokļa vai dzīvojamās mājas iegādei vai remontam. Šī likuma normas arī attiecībā pret Kredītiestāžu likuma un Civillikuma normām būtu uzskatāmas par speciālām, un likumam būtu noteikts darbības ilgums. Tajā būtu jāsabalansē kredītņēmēju un kredītiestāžu atbildības apjoms, lai iespējami maz cietu kāda no darījumā iesaistītajām pusēm. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536