Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš pirms līguma slēgšanas ar atklātajā konkursā uzvarējušo SIA „ALD Automotive” uzdevis padotības iestādēm līdzekļu taupīšanas nolūkos vēlreiz izvērtēt savu pieprasījumu par transportlīdzekļu nomu. Iepirkumu procedūra tika uzsākta jau pagājušā gada vasarā, kad tika apkopoti visu Tieslietu ministrijas sistēmas iestāžu pieprasījumi par nepieciešamajiem transportlīdzekļiem. Rudenī nepieciešamo automašīnu skaits jau tika samazināts, taču ministrs uzskata, ka ierobežoto finanšu resursu dēļ Tieslietu ministrijai pieprasījums ir vēlreiz jāpārskata. Gaidis Bērziņš norāda, ka diemžēl vakar masu medijos atspoguļotā informācija bijusi nepilnīga un varēja radīt priekšstatu, ka Tieslietu ministrija jau šīs mašīnas lieto, taču  šobrīd ir noslēgusies tikai ministrijas rīkotā iepirkumu procedūra, un Iepirkumu uzraudzības birojam paziņoti tā rezultāti. Līguma slēgšana vēl nav iespējama, jo nav beidzies lēmuma pārsūdzēšanas laiks. Līgums ir jānoslēdz piedāvājuma derīguma termiņa laikā (120 kalendārās dienas). Tieslietu ministrijai ir tiesības pirms līgumu slēgšanas samazināt automašīnu skaitu. Šobrīd ministrs un padotības iestādes turpina lietot iepriekšējās automašīnas. Diemžēl līguma pagarināšana ar iepriekšējiem auto piegādātājiem, kas tos nodrošināja par zemāku samaksu, nav iespējama, jo to neparedz Publisko iepirkumu likums. „Man nav absolūti nekādu pretenziju lietot zemākas klases automašīnu, vai turpināt lietot to pašu automašīnu, taču diemžēl tas nav iespējams, jo ierobežotu citu komercsabiedrību iespēju piedalīties konkursā un iegūt pasūtījumu. Arī es cerēju, ka šā brīža ekonomiskajos apstākļos automašīnas nomas cenas būs, ja ne pazeminājušās, tad saglabājušās iepriekšējā līmenī, kas ļautu ietaupīt tieslietu sistēmas līdzekļus, taču konkursa rezultāti parāda pretējo,” norāda tieslietu ministrs. Tieslietu ministrija līdzekļu ekonomijas nolūkos apsvēra iespēju nomāt mazlietotas automašīnas, taču jaunām automašīnām ir daudz izdevīgāki apkopes, remonta un apdrošināšanas nosacījumi, bet lietotiem auto ir daudz dažādi lietošanas ierobežojumi, kas šādu auto nomu ilgtermiņā padara neizdevīgu. Ministrija izsludināja konkursu par jaunu auto nomu turpmākajiem trijiem gadiem. Par konkursu interesi izrādīja 16 pretendenti, kuri izņēma konkursa nolikumu. Piedāvājumus konkursā iesniedza tikai divi pretendenti, no kuriem par uzvarētāju atzīts SIA „ALD Automotive”, kas piedāvājis zemāko cenu - 401 289 lati ar PVN. Automašīnu nomas izmaksās iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar automašīnu piegādi, reģistrāciju, tehnisko apskati CSDD, transportlīdzekļu gada nodevu, automašīnu apdrošināšanu (OCTA un KASKO), kā arī plānoto tehnisko apkopju kopējās izmaksas visā nomas termiņā. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536