Informācija presei Jaunumi
Tieslietu ministrs

Piektdien, 18. decembrī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns rīkoja tiešsaistes konferenci ar visu reliģisko savienību (baznīcu) vadītājiem, lai apspriestu ar Covid-19 pārvaldību saistīto ierobežojumu ievērošanu dievnamos un Ziemassvētku dievkalpojumu noturēšanas iespējas ārkārtējās situācijas laikā.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns:

“Decembris tradicionāli ir Adventa laiks, kad visa pasaule gatavojas ziemas saulgriežu un Jēzus Kristus dzimšanas svētkiem. Plašs apmeklētāju loks pulcējas arī Latvijas dievnamos. Taču šogad Ziemassvētku sagaidīšanas laiks mums visiem uzliek savus pārbaudījumus un izaicinājumus, jo vēl aizvien visa pasaule turpina smagu cīņu ar Covid-19 izraisīto pandēmiju.

Mēs cīnāmies pret Covid-19 pandēmiju un sargājam sabiedrības veselību. Tādēļ aicinu iedzīvotājus palikt mājās un šī gada svētku dievkalpojumos un citos ar svētku norisi saistītajos notikumos piedalīties attālināti – izmantojot internetu, TV un radio starpniecību.”

Konferences laikā J.Bordāns vērsa baznīcu pārstāvju uzmanību, ka atbilstoši valdības lēmumam ārkārtējās situācijas laikā ir atrastas papildu iespējas nodrošināt Ziemassvētku dievkalpojumu translāciju medijos. Lai ārkārtējās situācijas laikā aizsargātu sabiedrības veselību un samazinātu inficēšanās risku ar Covid-19, šobrīd notiek sarunas starp reliģiskajām savienībām (baznīcām) un plašsaziņas raidītājiem, lai varētu aptvert Ziemassvētku dievkalpojumu translāciju visās tradicionālajās konfesijās.

Tieslietu ministrija aicina reliģiskās organizācijas plānot visus svētku dievkalpojumus, cik iespējams, bez apmeklētāju klātbūtnes, garīgajam un kalpojošajam personālam izvairoties no tieša kontakta un kopīgu priekšmetu lietošanas. Savukārt reliģiskās darbības veikšanas vietu apmeklētājiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs un jāievēro visi noteiktie piesardzības pasākumi, izvairoties no dziedāšanas.

“Augstu novērtēju reliģisko organizāciju pārstāvju aktīvo iesaisti ieviesto drošības pasākumu skaidrošanā un ticīgo mudināšanā ievērot visas valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai,” baznīcu lomu uzsver tieslietu ministrs.

Pateicoties reliģisko savienību (baznīcu) un sabiedrisko un komerciālo mediju veiksmīgai sadarbībai, Ziemassvētku dievkalpojumu un citu svētku pasākumu translāciju saraksts arvien tiek papildināts – ar to ir iespējams iepazīties Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Svarīgi:

Respektējot Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātās personas tiesības uz reliģijas brīvību un pamatojoties uz valdības rīkojumā noteikto, reliģiskās darbības veikšanas vietā vienlaikus var atrasties tikai tāds personu skaits, kas nepārsniedz 20% no telpu kapacitātes, ievērojot, ka uz katru apmeklētāju tiek nodrošināti 10m2. Ministrija aicina visas reliģiskās organizācijas publiski informēt draudzes locekļus par ierobežojumiem un ar atbildību izturēties pret tiem, ievērojot maksimālo piesardzību. Tāpat reliģiskajām organizācijām ir jāsadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģiskās drošības prasību nodrošināšanai.