Šodien tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš kopā ar valsts sekretāru Mārtiņu Lazdovski, valsts sekretāra vietnieci tiesību politikas jautājumos Lailu Medinu apmeklēja Cēsu audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem (Cēsu AIN), lai iepazītos ar sadzīves apstākļiem nebrīvē nonākušajiem jauniešiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Cēsu audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem ir piedzīvojusi krasu pārmaiņu, tās rīcībā ir jaunuzbūvētā apcietinājuma izpildes daļas ēka, kā arī renovētais administrācijas un notiesāto dzīvojamais korpuss. Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) priekšnieks Visvaldi Puķīte, Cēsu AIN priekšnieks Andris Bašķis, priekšnieka vietnieki Imants Naudišs un Oļegs Sadovskis Tieslietu ministrijas vadību iepazīstināja ar veiktajiem darbiem, kuri realizēti, pateicoties Norvēģijas atbalsta projekta līdzfinansējumam, un nodrošina apcietināto un notiesāto nepilngadīgo jauniešu dzīves apstākļus atbilstoši Eiropas Savienības valstu standartiem. „Cēsu audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem tagad ir uzskatāma par Latvijā mūsdienīgāko ieslodzījuma vietu. Tas ir svarīgi, lai jaunietis, kas nonācis nebrīvē nejustos salauzts, bet justos aprūpēts, spētu rast siltu sadzīves telpu, labu ēdienu, aktīvu un atbilstošu izglītības un papildus interešu programmas apguvi, tas palīdzēs ieciest sodu un pēc iespējas ātrāk un veiksmīgāk resocializēties,” spriež tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Tikšanās gaitā tieslietu ministrs ar kolēģiem pārrunāja arī citus būtiskus jautājumus, kas skar uzlabojumus IeVP un Cēsu AIN darbībā, un ir saistīti ar humānu apiešanos ar ieslodzīto, gatavību nopietnai visu līmeņu darbinieku apmācībai apieties ar nepilngadīgo ieslodzīto atbilstoši viņa vecuma posmam, kā arī jaunās infrastruktūras – videonovērošanas, kā arī iespēju pēc nepieciešamības izvietot ieslodzītos pa vienam kamerā - priekšrocību atbilstošu izmantošanu.  „Šie ir ļoti būtiski un nopietni pasākumi, kuri palīdzēs paklupušam jaunietim atkal nostāties stingri uz kājām. Mums ir jāpalīdz viņam to izdarīt, jo jaunais cilvēks to spēj un arī grib,” tā apņēmīgi aicina tieslietu ministrs. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone[at]tm.gov.lv