Rīt, 31.maijā, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš dosies uz Zemgali, kur ņems dalību zīmīgā pasākumā, kas ir svarīgs visas Latvijas sabiedrības tiesiskās stiprināšanas jomā. Ministrs pārliecināsies kā strādā Zemgales apgabaltiesas sēžu zāles jaunais videokonferences un skaņas ieraksta iekārtu aprīkojums. Tiesu iekārtas politikas mērķis ir nodrošināt ne tikai tiesisku un kvalitatīvu, bet arī efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu tiesu iekārtas darbību. Ierobežota budžeta finansējuma apstākļos Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālais projekts „Tiesu modernizācija Latvijā”, kas tika uzsākts 2009. gadā, radīja iespēju īstenot būtiskas iniciatīvas, kas vērstas uz paliekošu ieguldījumu tiesu iekārtas attīstībā un tās efektivitātes celšanā. Viena no projekta aktivitātēm paredz visu Latvijas tiesu sēžu zāļu aprīkošanu ar skaņas ieraksta iekārtām un vismaz vienu sēžu zāli katrā tiesā – ar video konferenču aprīkojumu. Šī aktivitāte norit sekmīgi, iekārtas ir jau uzstādītas Rīgas un Vidzemes apgabaltiesās, un pilnībā tā tiks ieviesta līdz jūnija beigām. „Jēdziens taisnīga tiesa sevī ietver tiesas neatkarību, tiesas pieejamību un efektīvu tiesas procesu saprātīgā termiņā. Projektā „Tiesu modernizācija Latvijā” plānotie pasākumi ir vērsti uz visu šo trīs elementu  pilnveidi un nostiprināšanu,” par tiesu modernizācijas pasākumu norisi spriež ministrs. Video konferenču un skaņas ieraksta iekārtu ieviešana tiesu darbā padarīs ikvienu tiesvedības procesu ātrāku, ērtāku, pieejamāku un ekonomiskāku. Mūsdienīgās tehniskās iespējas varēs izmantot gadījumos, kad lietas dalībnieks nespēs ierasties tiesā, piemēram, atrodoties ārstniecības iestādē, mājas arestā, citā pilsētā vai valstī. Videokonferences izmantošana ļaus samazināt laiku, kas veltāms apsūdzēto konvojēšanai uz tiesas sēdi, uzlabojot sabiedrības drošību, kā arī tiesu pieejamību. „Mēs sagaidām arī, ka samazināsies atlikto tiesas sēžu skaits lietas dalībnieku neierašanās dēļ un būtiski samazināsies nepieciešamība pārvietot jeb konvojēt apcietināto personu no ieslodzījuma vietas uz tiesu, kas radīs arī papildu drošību sabiedrībai,” par tehnoloģiju priekšrocībām pauž ministrs G.Bērziņš, „šādu tehnoloģisku risinājumu ieviešana ievērojami samazinās arī starpvalstu tiesvedības izmaksas un tai veltīto laiku.” Tiesas sēžu zāļu aprīkošana ar skaņu ieraksta aparatūru nozīmē, ka tiesas procesi tiks ierakstīti, un tas padarīs ērtāku protokolu sagatavošanu un uzglabāšanu, palīdzēs uzlabot tiesas procesa un tiesas sēžu protokolu kvalitāti, kā arī samazinās tiesu darba apjomu dokumentu sagatavošanā. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv