Tieslietu ministrs apstiprina amatā zvērināta notāra palīdzi
Ceturtdien, 13.aprīlī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pieņēma zvērināta notāra palīdzes Meldras Kaļvas svinīgo solījumu. Pēc svinīgā solījuma došanas tieslietu ministrs apstiprināja Meldru Kaļvu par zvērinātas notāres Initas Kalniņas palīdzi Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, pamatojoties uz notāra priekšlikumu un Latvijas Zvērinātu notāru padomes pozitīvu atsauksmi. Savā uzrunā tieslietu ministrs apsveica jauno notāra palīdzi ar pievienošanos Latvijas notariātam. “Notāra palīga amats ir solis tuvāk arī zvērināta notāra amatam. Ja persona uzņemas lielāku atbildību savā amata darbībā, tas uzliek pienākumu apgūt arī jaunas zināšanas, pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās iemaņas un saskarsmes prasmes,” uzsvēra tieslietu ministrs. Zvērināta notāra palīgs ir tiesīgs aizstāt zvērinātu notāru atvaļinājuma, slimības, komandējuma un citas attaisnotas prombūtnes laikā. Ja šajā amatā viņš ir darbojies vismaz divus gadus, tad pēc zvērinātu notāru eksāmena nokārtošanas zvērināta notāra palīgam ir priekšrocības tikt apstiprinātam par zvērinātu notāru. Pērn zvērinātu notāru eksāmenam pieteicās 29 pretendenti. Pozitīvu vērtējumu ieguva deviņas personas, tostarp astoņi notāru palīgi. Trīs no tiem šobrīd jau sākuši pildīt zvērināta notāra amata pienākumus.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.