Tieslietu ministrs apstiprina amatā zvērināta notāra palīgu
Piektdien, 28. septembrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pieņēma zvērināta notāra palīga Laura Makara svinīgo solījumu. Pēc svinīgā solījuma došanas tieslietu ministrs apstiprināja Lauri Makaru par zvērināta notāra Eduarda Virko palīgu Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā. Apsveicot jauno notāra palīgu, ministrs uzsvēra notāra un notāra palīga atbildīgo darbu – šajā profesijā ir nepieciešams apliecināt gan augstu juridisko pakalpojumu kvalitāti, gan labas psihologa dotības saskarsmē ar saviem klientiem. Savā uzrunā Dz.Rasnačs atzina, ka Latvijas notariāta sistēma attīstās un tās darbā ienāk jaunas tehnoloģijas. Ministrs pauda gandarījumu, ka Latvijas notariātam pievienojies augstas kvalifikācijas jurists. Zvērināta notāra palīgs ir tiesīgs aizstāt zvērinātu notāru atvaļinājuma, slimības, komandējuma un citas attaisnotas prombūtnes laikā. Ja šajā amatā viņš ir darbojies vismaz divus gadus, tad pēc zvērinātu notāru eksāmena nokārtošanas zvērināta notāra palīgam ir priekšrocības tikt apstiprinātam par zvērinātu notāru.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts:Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.