Tieslietu ministrs Mareks Segliņš šodien tikās ar ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Džūdiju G. Gārberi (Judith Gail Garber), lai pārrunātu aktualitātes tieslietu jomā. Tieslietu ministrs tikšanās laikā sacīja, ka augstu novērtē ASV sniegto atbalstu Latvijas tieslietu sistēmas stabilizēšanā un uzsvēra nepieciešamību turpināt attīstīt veiksmīgo sadarbību. Kā vienu no apliecinājumiem veiksmīgai sadarbībai un kopīgām vērtībām tieslietu jomā ministrs minēja 2007. gada jūlijā ASV vēstniecības Latvijā un Tieslietu ministrijas ciešā sadarbībā organizēto starptautisko konferenci „Tieslietu sistēmas reforma, ētika un caurskatāmība” (Judical Ethics, Reform, Transparency). Ministrs pateicās arī par ASV atbalstu tiesnešu apmācībai. Ministrs informēja ASV vēstnieci, ka 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā, un līdz ar to ir izpildīti 2008. gada 18. decembra Latvijas Nodomu protokola Starptautiskajam Valūtas fondam noteikumi šajā jomā, uzlabojot maksātnespējas tiesisko regulējumu. Par ieviestajām izmaiņām maksātnespējas procesā Tieslietu ministrija ir saņēmusi starptautisko aizdevēju atzinību. Tāpat M. Segliņš informēja, ka turpinās darbs pie kriminālsodu politikas pilnveidošanas. Kā sacīja ministrs, analizējot spēkā esošos normatīvos aktus, secināts, ka Krimināllikumā noteiktās sankcijas ir salīdzinoši bargas un neelastīgas, un ministrs uzskata, ka atsevišķās noziegumu kategorijās sodus vajag mīkstināt. Tāpat tiek strādāts pie jauniem alternatīviem soda veidiem, lai šī brīža ekonomiskās situācijas ietvaros atvieglotu ieslodzījuma vietu uzturēšanu, apzinoties salīdzinoši lielās ieslodzīto uzturēšanas izmaksas. Dž. Gārbere savukārt interesējās par cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumiem. M. Segliņš pauda viedokli, ka no Tieslietu ministrijas puses šajā jomā ir izdarīts viss nepieciešamais, proti –  Krimināllikumā ir noteiktas soda sankcijas gan par sutenerismu, gan personu nelikumīgu nosūtīšanu uz ārvalstīm utt. Savukārt cilvēku tirdzniecības apkarošanas jautājumi vairāk ir Iekšlietu ministrijas kompetencē. Apspriežot turpmāko sadarbību starp Tieslietu ministrijas un ASV vēstniecību, tieslietu ministrs atgādināja, ka 2004. gadā Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas un Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietu sekretariāti sadarbībā ar Naturalizācijas pārvaldi un ASV vēstniecības finansiālu atbalstu organizēja pasta akciju, kuras mērķis bija aicināt pēc 1991. gada 21. augusta dzimušo nepilsoņu un bezvalstnieku bērnu vecākus reģistrēt savus bērnus par Latvijas pilsoņiem. Tā kā bērnu nepilsoņu skaits joprojām ir ievērojams, tiek apsvērta iespēja šādu kampaņu veikt atkārtoti.   Bildes aplūkojamas: šeit  Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv