Tieslietu ministrs ar eiroparlamentāriešiem apspriedīs prioritātes tieslietu jomā
Šī gada 20. un 21. janvārī tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzstāsies Eiropas Parlamenta komitejās, lai iepazīstinātu parlamentāriešus ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē prioritātēm tieslietu jomā, kā arī atbildētu uz deputātus interesējošiem jautājumiem. 20.janvārī uzstāšanās paredzēta JURI jeb Juridiskajā komitejā, kas strādā ar Eiropas Savienības tiesību interpretēšanas un piemērošanas jautājumiem, kā arī  ir atbildīga par labāku likumdošanas procesu un ES tiesību vienkāršošanu. Uzrunā šajā komitejā ministrs plāno uzsvērt trīs Latvijas prezidentūras prioritātes, proti, digitālās vides attīstību, Eiropas lomas stiprināšanu pasaulē un konkurētspējīgu Eiropu. Savā uzrunā Dzintars Rasnačs akcentēs, ka tieslietas arvien vairāk ir nesaraujami saistītas ar ekonomisko izaugsmi, iekšējā tirgus attīstību un stiprināšanu, un tas jāņem vērā arī Latvijas prezidentūras laikā. Savukārt 21.janvārī plānota uzstāšanās LIBE jeb Pilsoņu brīvības, tieslietu un iekšlietu komitejā, kas atbildīga par pilsoņu tiesību, cilvēktiesību un pamattiesību aizsardzību Eiropas Savienībā. Šajā komitejā Dzintars Rasnačs saistībā ar nesenajiem notikumiem Francijā uzsvērs drošības stiprināšanas nepieciešamību. Tāpat ministrs sniegs ieskatu jautājumos, kuriem Latvijas prezidentūra pievērsīs īpašu uzmanību – personu datu aizsardzība un ES finanšu interešu aizsardzības uzlabošana. Attiecībā uz finanšu interešu aizsardzību Latvijas prezidentūras izaicinājums ir: pirmkārt, priekšlikums par Eiropas prokurora biroja izveidi, dibinot jaunu iestādi Eiropas līmenī; otrkārt, grozījumi Eurojust regulā, kuru mērķis ir uzlabot šīs iestādes darbību. Eurojust tika izveidota pirms vairākiem gadiem cīņai pret organizēto noziedzību Eiropā. Komiteju sēdēm tiešraidē varēs sekot: šeit   Informāciju sagatavoja:   Laura Majevska  Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv