Informācija presei
Lai iespējami ātrāk sniegtu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš šodien, 9.februārī, sasauca sanāksmi, lai ar ieinteresētajām pusēm apspriestu kredītņēmēju aizsardzības iespējas. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka, pirmkārt, nepieciešams definēt to personu loku, kas baudītu īpašu aizsardzību, galvenokārt domājot par personām, kuras ņēmušas kredītu viena mājokļa iegādei un tajā arī mitinās. Tāpat dalībnieki bija vienisprātis, ka iespējamie zaudējumi būtu proporcionāli sadalāmi starp kredītņēmēju un kredītiestādi. Tika panākta vienošanās, ka nepieciešams normatīvs regulējums, uzliekot bankām pienākumu pirms veikt tālākās darbības vispirms sēsties pie sarunu galda ar finansiālās grūtībās nonākušo kredītņēmēju, lai meklētu risinājumu, kā nodrošināt noslēgtā līguma izpildi, piemēram, pārskatot līguma termiņu. Šādus grozījumus Civillikumā Tieslietu ministrija izstrādāja jau 2008.gadā, taču Saeima tos nolēma nevirzīt tālāk, tāpēc būtu nepieciešama to aktualizēšana. Tāpat tiesai varētu piešķirt tiesības pārskatīt līgumsoda lielumu un, ja tas tiek atzīts kā pārmērīgi liels, to samazināt. Sanāksmes dalībnieki atzina, ka iespējams situācijas stabilizēšanai būs nepieciešams arī valsts atbalsts. Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš uzskata, ka Finanšu ministrijā izveidotajai darba grupai šī jautājuma risināšanai ir iespējami ātri jānāk klajā ar risinājumiem, tādēļ Tieslietu ministrija iesniegs arī šajā sanāksmē piedāvātās hipotekāro kredītņēmēju atbalsta iespējas. Sanāksmē piedalījās Tieslietu ministrijas speciālisti, kā arī pārstāvji no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Komercbanku asociācijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Latvijas Kredītņēmēju apvienības. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536