Trešdien, 26.oktobrī, Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš tikās ar Juristu biedrību un tās prezidentu Aivaru Borovkovu un pārrunāja likumdošanas iniciatīvas, lai uzlabotu tiesisko regulējumu un paātrinātu tiesvedības procesa gaitu. Tikšanās laikā G.Bērziņš iepazīstināja ar Tieslietu ministrijas priekšlikumiem mazināt tiesu noslodzi, veicot atsevišķus grozījumus normatīvajā regulējumā. Tāpat pārrunāja jautājumus par kriminālsodu sistēmas reformu, par ko Juristu biedrība aicināja rīkot plašāku diskusiju.     Tieslietu ministrs informēja par tieslietu jomas prioritātēm un valdības deklarācijas tiesiskuma sadaļu. Puses arī vienojās par turpmāko sadarbību minētajos jautājumos. Viena no galvenajām tieslietu ministra G.Bērziņa prioritātēm ir risināt problēmas ar lielo tiesu noslodzi un ilgajiem lietu izskatīšanas termiņiem. Tāpat nodrošināt iespējami ātrāku Mediācijas likumprojekta virzīšanu apstiprināšanai Saeimai un sakārtot šķīrējtiesu sistēmu. Šī bija tradicionāla tikšanās ar juristiem pēc jaunā ministra stāšanās amatā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/