Tieslietu ministrs Mareks Segliņš šodien tikās ar Latvijas Zvērinātu notāru padomes (turpmāk - LZNP) vadību, lai pārrunātu iespējamo notāru pilnvaru paplašināšanu.  LZNP priekšsēdētāja Ilze Pilsētniece un padomes izpilddirektore Vija Piziča prezentēja ministram notāru padomes ieceres par pilnvaru paplašināšanu. tas paredz palielināt notāriem uzticēto funkciju apjomu, vienlaikus atvieglojot tiesas no atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanas. Pēc LZNP domām, notāri varētu pārnemt bezstrīdus laulības šķiršanas lietu izskatīšanu, saistību izpildi brīdinājuma kārtībā un saistību bezstrīdus piespiedu izpildi. Ministrs, uzklausījis notāru viedokli, sacīja, ka šie priekšlikumi tiks izskatīti un apmēram mēneša laikā tiks izlemts, kurus no tiem virzīt tālāk jau kā izmaiņas normatīvajos aktos.