Informācija presei
Šonedēļ tieslietu ministrs Mareks Segliņš tikās ar visu Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vadītājiem, lai apspriestu turpmāko darbu samazināta finansējuma apstākļos. Iestāžu vadītāji bija sagatavojuši ziņojumus ministram, informējot, kādās budžeta pozīcijās veikts samazinājums, kā arī kādi iestāžu struktūras optimizēšanas pasākumi tiek un tiks veikti turpmāk, lai iekļautos šogad atvēlētajā budžetā. Visu padotībā esošo iestāžu vadītāji ministram apliecinājuši, ka iestāžu darbs arī turpmāk tiks nodrošināts, lai arī skaidrs, ka būs zināmas problēmas. Tā Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Visvaldis Puķīte ministru informēja, ka budžeta samazinājums ieslodzījuma vietu sistēmu skāris „īpaši sāpīgi” un gada beigās iestādei var rasties problēmas segt izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem, īpaši, ja ieslodzīto skaits turpinās pieaugt. Tieslietu ministrs uzdeva visām iestādēm sagatavot pilnu informāciju par veiktajiem budžeta samazinājumiem un šo informāciju publiskot sabiedrībai, tieši tāpat, kā to darīs Tieslietu ministrija. Iestāžu vadītāji arī tika informēti, ka ministrija un tieslietu ministrs arī turpmāk īpaši uzraudzīs iestāžu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem. TM Sabiedrisko attiecību nodaļa