Tieslietu ministrs ar Sertificētu mediatoru padomi vienojas par mediācijas pakalpojuma atpazīstamības veicināšanu
Trešdien, 13.jūlijā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar Sertificētu mediatoru padomes (SMP) vadību, lai apspriestu līdzšinējo pieredzi mediācijas kā alternatīva strīdu izšķiršanas mehānisma izmantošanā. Tikšanās laikā tieslietu ministrs un SMP vadība vienojās par ciešāku sadarbību mediācijas pakalpojuma atpazīstamības nodrošināšanā, paplašinot iespējas strīdā iesaistītajām pusēm ar neitrālas personas – mediatora palīdzību meklēt pieņemamu risinājumu pirms prasības iesniegšanas tiesā. Sarunas laikā tika apspriesta sertificētu mediatoru sniegto pakalpojumu izmantošana darba strīdos, ģimenes lietās un komercstrīdos. Tieslietu ministrs uzsvēra: “Lai nodrošinātu plašāku mediācijas pakalpojuma izmantošanu, ir nepieciešama SMP sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas attiecīgajās jomās”. Ministrs atzina, ka ir svarīgi informēt sabiedrību par labo pieredzi un plašāk skaidrot ieguvumus strīdu risināšanai mediācijas procesā, salīdzinot ar konfliktu risināšanu tiesvedības procesā. Abas puses atzina, ka mediācijas process ir nozīmīgs, piemēram, pārrobežu ģimenes strīdos vai sociāli mazaizsargātajām grupām, un tam var būt izšķiroša nozīme pirms situācijas eskalācijas – sākot ar prasības iesniegšanu tiesā un beidzot ar tiesībsargājošo iestāžu iesaistīšanos. Saskaņā ar Mediācijas likumā noteikto kārtību pirmie mediatoru sertifikāti tika izsniegti 2014.gada oktobrī. Patlaban Latvijā darbojas jau 38 sertificēti mediatori. Atbilstoši likuma prasībām šobrīd ir izsludināta pieteikšanās kārtējam mediatoru sertifikācijas eksāmenam – tā turpināsies līdz 28.jūlijam un kvalifikācijas eksāmens paredzēts 27.septembrī. Tikšanās laikā abas puses pārrunāja arī iespējas izmantot mediācijas procesu administratīvajās lietās, piemēram, nodokļu strīdos līdz tiesvedības uzsākšanai.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.