Informācija presei

Pirmdien, 23.decembrī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns apmeklēja Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu, lai apspriestu pasākumus tiesu darba efektivitātes paaugstināšanai. Tā ir noslēdzošā tikšanās ar visiem rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu priekšsēdētājiem.

Tikšanās laikā ar tiesas priekšsēdētāju Ivetu Krēvicu un tiesnešiem J. Bordāns apsprieda nepieciešamo atbalstu tiesu darba organizēšanas jautājumos, kā arī sadarbību procesuālā regulējuma efektivitātes uzlabošanai.

Tieslietu ministra un tiesnešu sarunā tika uzsvērta nepieciešamība palielināt tiesneša palīga lomu, uzticot viņam lielāku atbildību un nosakot plašākas tiesības un pienākumus, tādējādi atslogojot tiesnesi. Tāpat arī tika apspriesta tiesneša loma tiesvedības procesā un nepieciešamība pilnveidot tiesvedības gaitas organizatoriskos jautājumus, tostarp novēršot apsūdzēto, cietušo un būtiskāko liecinieku nepamatotu neierašanos, kā arī advokātu noslodze un tās ietekme uz lietu virzību tiesā.

Īpaša uzmanība sarunā tika veltīta specializētās Ekonomisko lietu tiesas izveidei. Abas puses apsprieda iespējamos risinājumus, kā mērķtiecīgi  attīstīt tiesnešu specializāciju ilgtermiņa perspektīvā.

J. Bordāns uzsvēra: “Tas ir mūsu kopīgais darbs – stiprināt tiesiskumu un pārliecību par soda neizbēgamību, veicinot tiesu prestižu un sabiedrības uzticēšanos tiesu varai.”

 

PAPILDU INFORMĀCIJA:

Šobrīd Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā strādā 62 tiesneši un 174 darbinieki. Tā ir lielākā no četrām rajona (pilsētas) tiesām Rīgā un otra lielākā no pirmā līmeņa tiesām Latvijā.

Tiesu darbības teritoriju reformas gaitā no 2015. gada 1. marta tiesai tika pievienota Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa, savukārt no 2018. gada 15. janvāra – Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa. Turklāt ar 2019. gada 1. jūniju tiesas sastāvā pilnībā tika integrēti Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļu tiesneši.