Informācija presei
Tieslietu ministrs Mareks Segliņš, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis un citi ministrijas pārstāvji šodien tikās ar Latvijas tiesu priekšsēdētājiem, lai pārrunātu budžeta samazinājumu tieslietu nozarei un to, kā tas ietekmēs tiesnešu un tiesu darbinieku atalgojumu. Uz sanāksmi bija pulcējušies rajona (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji, apgabaltiesu priekšsēdētāji, kā arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Tikšanās laikā tieslietu ministrs klātesošos informēja, ka tieslietu nozare ir izvirzīta kā viena no prioritārajām, un tai tiks piemērots 15% atalgojuma samazinājums atšķirībā no citām nozarēm, kurām plānots piemērot 20% samazinājumu. Viņš uzsvēra, ka šobrīd svarīgāk būtu noteikt, ka neviena tiesa netiks likvidēta un visi darbinieki saglabās esošos amatus, taču jārēķinās ar algu samazināšanu. Tika pārrunāti varianti, kā iespējams veikt finanšu līdzekļu ekonomiju. Tika izteikts priekšlikums par došanos bezalgas atvaļinājumos, taču tas tika noraidīts. Tā kā šobrīd joprojām aktuāls ir jautājums par lielo tiesu noslogojumu un tiesās darba ir ļoti daudz, tad arī bezalgas atvaļinājumos tiesneši un darbinieki atrastos darba vietās un būtībā par darbu brīvdienā vispār atalgojumu nesaņemtu. Kā viens no variantiem līdzekļu ekonomijai tika minēta arī Tiesu administrācijas reorganizācija, paredzot, ka daļa funkciju tiks nodota tiesām. Tiesneši piedāvāja arī lielāku samazinājumu piemērot savām algām, lai tiesu darbinieku jau tā zemais atalgojums paliktu pašreizējā līmenī. Tieslietu ministrija visus priekšlikumus izvērtēs, lai nākamnedēļ priekšlikumus grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” iesniegtu valdībā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv